OTE – osaamisen kasvattaminen työelämässä

OTE_logo_55mmx25mm-04Hankkeen tavoitteena on rakentaa nuorille suunnattua koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja sekä kehittää oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmiä (esim. 2+1 -malli) osana ammatillisia opintoja. Lisäksi hankkeen tavoitteena on muuttaa oppiainelähtöinen ja oppilaitoskeskeinen opetustapa työelämälähtöiseksi siten, että opiskelijan osaaminen kasvaa monialaisemmaksi ja työelämän tarpeita vastaavaksi.

Keskeinen tavoite hankkeessa on myös arvioida, onko alueen työpaikoilla tarvetta paikallisten tutkinnon osien tekemiseen, jotka edistävät nuorten työelämäosaamista ja sitä kautta työllistymistä ja/tai oppisopimuskoulutukseen siirtymistä. Tavoitteena on, että opiskelijan osaaminen kasvaa monialaisemmaksi ja työelämän tarpeita vastaavaksi. Uudella koulutusmallilla nuorille tarjotaan entistä joustavampia ja yksilöllisempiä koulutuspolkuja.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka siirtyvät aikaisempaa enemmän tekemään opintojaan työpaikoille ja muihin työvaltaisiin oppimisympäristöihin (esim. 2+1 -malli). Lisäksi kohderyhmänä ovat työelämän edustajat, jotka ohjaavat ja opettavat nuoria työelämässä sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, jotka toimivat alojensa edustajina tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorisotakuun toteutumista tehostamalla nuorten työllistymistä sekä vahvistamalla nuorten työelämäyhteyksiä.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Liisi Mattila
puh. 0401283702, liisi.mattila@turku.fi

Projektipäällikkö Anu Parantainen
puh. 0449073475, anu.parantainen@turku.fi

 

OTE -hankkeen aikana kehitettyjä tuotteita:

Erityiseksi oppisopimusopiskelijaksi?
LearnsApp – työssäoppimisen sähköinen päiväkirja
Boweria hiusalan blogista!
Äidinkielen pakollisten opintojen opso-toimintamalli
Tutkinto työpaikalla
Kesätöistä osaamispisteitä tutkintoon!
TEO -malli (TEO = TyöElämäOppiminen)
Mestari-kisälli-oppipoika -malli
Polku laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen rakennusalalla

Teorian ja työn suhde ammatillisissa opinnoissa tekstiili- ja vaatetusalalla
Ammatillinen opetus – työvaltainen toteutus
Työpaikka tutor-koulutus
Opintojen nopeuttamisen malli
Yhteisten aineiden integrointi
Työanalyysi
Sähköinen TO-päiväkirja