Lukion työelämäkumppanit

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan
– työelämälähtöisiä lukiokursseja ja oppimisympäristöjä
– lukiolaisten, korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten yhteisiä projekteja
– lukio-opiskelijoiden TET-tutustumismalleja työelämään ja jatko-opintoihin
– lukio-opettajien yritys- ja korkeakouluvarjostamisen malleja
– lukioiden yrityskumppanuuksia ja -verkostoja

Tavoitteena on lisätä lukiolaisten valmiuksia tehdä tulevaisuutta koskevia ratkaisuja ja nopeuttaa lukio-opintonsa päättäneiden siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään. Kohderyhmänä ovat lukio-opiskelijat, opettajat ja johto.

Lue lisää hankkeeseen osallistuvien lukiolaisten ja heidän opettajiensa kokemuksista Lukiokumppanit -blogista.

Hanke toteutetaan Turun, Vaasan ja Porin kaupungin lukioiden, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kumppanuusverkostossa 1.10.2018 – 31.7.2021 yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen tulokset ja tuotteet
Tutustu hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä esittelevään Lukion työelämä- ja korkeakouluyhteistyön parhaat palat -tuotteisiin tästä:

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen
Turun kaupungin sivistystoimiala
Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, projektitoimisto
puh: 050 428 3154
jaana.kilpinen@turku.fi