TEO -malli (TEO = TyöElämäOppiminen)

Mallissa opiskelijat tutustuvat tuleviin työtehtäviin ja työympäristöön työelämäoppimisjakson avulla. Jakson kesto on 2 erillistä viikkoa sisältyen tutkinnon osan opiskeluun ennen varsinaista työssäoppimista. Opiskelijalla on ensin teoriaopetusta koululla 5-6 viikkoa, jonka jälkeen on ensimmäinen TEO viikko. Tämän jälkeen teoriaopintoja koululla n. 4 viikkoa, jonka jälkeen toinen TEO viikko. Tämän jälkeen opintoja koululla ja lopuksi työssäoppiminen (5 viikkoa). Opiskelija seuraa työpaikkaohjaajan työskentelyä työelämäoppimisen aikana. Opiskelija tutustuu tulevaan työssäoppimispaikkaan ja työelämän pelisääntöihin, opiskelija ei tee vielä varsinaisia työtehtäviä.

Opiskelijat saavat työelämäoppimisen jaksolle opettajalta portfoliot. Portfoliossa on tehtäviä joihin opiskeli-jat etsivät vastauksia perinteisen teoriaopetuksen sijaan. Samassa yksikössä/työpaikassa 1-4 opiskelijaa. Saman työpaikan opiskelijat tekevät annettuja tehtäviä yhdessä vertaisoppimistapaamisissa. Opettaja on tarvittaessa mukana tapaamisissa. Lisäksi vastuuopettaja tapaa opiskelijat työelämäjakson aikana työpai-koilla kerran viikossa. Tutkinnon osaan liittyvä työssäoppimisjakso (5 vko) on tarkoitus toteuttaa samalla työpaikalla, saman ohjaajan ohjauksessa.

Lisätietoja:
Essi Erävesi (etunimi.sukunimi@livia.fi, p. 0405842981)