ViSu

ViSu-hanke on 12 koulutuksen järjestäjän verkostohanke, jonka tavoitteena kehittää uudenlaisia tapoja oppia ajasta ja paikasta riippumatta. Hyödynnämme uusia teknologioita: virtuaalista (VR) ja lisättyä (AR) todellisuutta sekä simulaatioita.

Tutustu tarkemmin ViSu-hankkeeseen sen blogisivuilla: https://blog.edu.turku.fi/visu

ViSu-hanketta rahoittaa Opetushallitus ja sen toteutusaika on syksystä 2019 vuoden 2021 loppuun.  

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Annina Laaksonen
Turun kaupunki
puh: 040 637 4755
etunimi.sukunimi@turku.fi