Polku laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen rakennusalalla

Malli siitä, miten opiskelija voi suorittaa opinnot työvaltaisesti. Työorientoituneille opiskelijoille opintojen suorittaminen työpaikalla on mielekkäämpää ja hän voi myös nopeuttaa näin valmistumistaan. Mallissa opiskelija valitsee oppisopimus- tai laajennetun työssäoppimisvaihtoehdon yhteistyössä työelämän ja oppilaitoksen edustajan kanssa. Malli auttaa hahmottamaan työelämälle, oppilaitoksen edustajille sekä ennen kaikkea opiskelijalle itselleen hänen oman opintopolkunsa – kuvauksesta selviää teorian suorittaminen sekä mahdollisesti opintojen aikana tarvittavat tukitoimet.

Prosessikuvaus työelämään siirtymisen vaiheista ja vastuista