Perusta – Perustaidot hallussa

Hankkeen tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet. Perustaitojen opiskelulla tuetaan ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista oppilaitos- ja työelämäympäristössä.

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja potentiaalisten koulutukseen hakeutujien tavoittamiseksi sekä tämän kohderyhmän perustaitojen parantamiseksi. Tavoitteen toteutumiseksi kokeillaan uusia oppilaitosten ja niiden ulkopuolisten ohjaavien tahojen yhteistyömalleja, joilla tavoitetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia. Erityisinä kohderyhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.

Hankkeen toteuttavat:

Turun kaupungin sivistystoimiala

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Turun aikuiskoulutussäätiö

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2019 – 31.12.2021

Hankkeen rahoituksesta vastaavat: Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuire Raudaskoski
Turun kaupungin sivistystoimiala
Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, projektitoimisto
Yliopistonkatu 27, 20100 Turku
p. 040 486 0835 tai etunimi.sukunimi@turku.fi

Julkaisut:

Työelämän pelikäsi