Lukion työelämäyhteistyön parhaat palat

Löydät tältä sivustolta kuvaukset kokeiluista ja hyvistä käytännöistä, joita olemme LukioTEKO-hankkeessa tehneet työelämä- ja korkeakouluyhteistyön lisäämiseksi lukiossa. Lue blogista lisää kokeiluihin osallistuneiden lukiolaisten ja heidän opettajiensa kokemuksista.

LukioTEKO-hankkeen tavoitteena on kehittää lukiolaisten, opettajien, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä uusia työelämälähtöisiä kursseja ja malleja, jotka mahdollistavat korkeakoulukurkistukset ja -opinnot jo lukioaikana. Kehittämistyötä tekevät Turun, Tampereen, Vaasan ja Kaarinan kaupunkien lukiot, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot. Hanke alkoi 1.2.2016 ja se päättyy 31.7.2018.

Lataa Tulevaisuuden lukiotekoja -julkaisun PDF-versio tästä >