TASE – Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen
Yhteyshenkilö: Mika Salonen
Tavoite: Tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentaminen kokeilemalla erilaisia pilotteja ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa.
Kohderyhmä: Ammatillinen ja lukiokoulutus
Toteutusalue: Valtakunnallinen
Toteutusaika: 14.12.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
Yhteyshenkilö:
Niina Salonen
Tavoite: Vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Turun kaupungin osahankkeessa syntyy kaksi yritysten ja oppilaitosten yhteistä kehittämisympäristöä. Ensimmäinen ympäristö rakentuu Turun Yli-Maarian kaupunginosaan, jonne rakentuu älykäs kortteli ja monitoimitalo Ypsilon. Toinen kehittämisympäristö hyödyntää Turun kulttuurimaisemaa, Aurajokirantaa ja Ruissaloa, joissa kulkeva matkailija tai oppiainetta opiskeleva opiskelija voi tutustua eri aikakausien luontoon, historiaan ja arkkitehtuuriin aidossa ympäristössä.
Kohderyhmä: yritykset, varhaiskasvatus, perusopetus, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
Toteutusalue: Turku, Helsinki (päätoteuttaja), Espoo, Tampere, Oulu
Toteutusaika: 1.9.2017 – 30.11.2020
Rahoittaja: 6Aika Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto ja toteuttajaorganisaatiot