Nuoriso- ja koulutustakuu

nuorisotakuuVuoden 2013 alussa Suomessa voimaan tulleella nuorisotakuulla taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluva koulutustakuu tarkoittaa puolestaan, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorisotakuun tueksi lanseerattu nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulutusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohjelmassa voi suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena.

Nuorisotakuu koetaan tärkeäksi myös muualla Euroopassa, sillä EU:n työministerit hyväksyivät 28.2.2013 unionin laajuisen suosituksen nuorisotakuusta. Suositus edellyttää jäsenmaiden takaavan kaikille alle 25-vuotiaille nuorille laadukkaan työ-, jatkokoulutus-, oppisopimuskoulutus- tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluessa koulun päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta.

Hankkeet tukena

Koulutuksen ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeissa on luotu malleja ja toimintatapoja nuorten koulutukseen pääsyn takaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa nuorisotakuuta ja sen osana olevaa koulutustakuuta on kehitetty aktiivisesti jo vuodesta 2004 lähtien. Tällä sivustolla esitellään sekä käynnissä olevien että jo päättyneiden hankkeiden parhaita käytäntöjä, tuotteita ja toimintamalleja. Lisäksi voit tutustua esimerkiksi nuoriso- ja koulutustakuusta tuotettuun tutkimus- ja selvitystietoon.

Tämän sivuston hankkeiden rahoittajina ovat toimineet muiden muassa ESR, OPH ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa nuorisotakuusta www.nuorisotakuu.fi »