Mestari-kisälli-oppipoika -malli

Oppilaitoksen ja Mayerin yhteinen yhteistyökumppanuus, jossa opiskelija saa työskennellä kahden kuukauden ajan polttoleikkauskoneella. Opiskelija vaihtuu kuukauden välein, jolloin aikaisemmin tullut ”vanhempi” opiskelija, joka on ollut talossa jo kuukauden, on tutor-opiskelija uudelle opiskelijalle.

Starttitilanteessa aloittaa kaksi opiskelijaa, joista toinen on kuukauden ja toinen kaksi kuukautta. Opiskelija on yleensä kerrallaan työpisteessä kaksi kuukautta. Edellä mainitussa järjestelyssä työpisteen opiskelija vaihtuu kuukauden välein, jolloin aikaisemmin saapunut opiskelija kouluttaa uudemman.
Järjestelyssä voi mukana olla useampi oppilaitos tai yksittäisen oppilaitoksen useampi koulutusala.

Yritykseltä edellytetään riittävää työnohjausta ja jatkuvaa työkuormaa kyseiseen työpisteeseen. Opiskelijan on mahdollista jatkaa yhteistyötä yrityksen kanssa esimerkiksi oppisopimusjärjestelyin. Malli on yritykselle myös hyvä rekrytointikanava.

Liitteenä toimintakaavio

Lisätietoja:
Pekka Suominen (etunimi.sukunimi@turku.fi, p.0401812704)