Roboboost

6Aika-hanke Roboboost vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Siinä kehitetään yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille opetuksen ja koulutuksen työelämärelevanssin parantamiseksi ja lisätään niin oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kuin työelämänkin robotiikkaosaamista. Hanke tukee tiedonsiirtoa robotiikkaan perehtyneiltä aloilta niille aloille, joihin robotiikka on tulossa uutuutena.

Turun ammatti-instituutissa hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan uusia opinto- ja koulutuskokonaisuuksia sekä oppilaitosten että työelämän käyttöön. Lisäksi siinä luodaan malli ammatillisten opiskelijoiden yrityksille tekemistä monialaisista projektitöistä. Hankkeeseen osallistuvat alat ovat sosiaali- ja terveysala (hyvinvointiteknologia), kone- ja tuotantotekniikka, sähköautomaatio sekä ICT.

Hankkeessa mukana:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Laurea ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki

Kesto:

1.4.2020 – 31.12.2021

Budjetti:

1 186 000 €

Lisätietoja:

Niina Salonen

puh.  040 6691322

niina.salonen(a)turku.fi