Yhteisten aineiden integrointi

Lähtökohtaisesti mallissa yhteiset aineet sijoitetaan kahdelle ensimmäiselle vuodelle, joka antaa edellytykset hyvin yksilölliseen ja työvaltaiseen kolmannen vuosikurssin opiskeluun. Kehittämällä opiskelua kohti mallia, jossa opintoja nopeutetaan yksilöllisen edistymisen mukaan, tarvitaan kuitenkin ajattelua ja malleja, joissa yhteiset aineet integroidaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Opinnot suoritetaan ammattiin soveltavin tehtävin perusopintojen mukaisesti. Mallissa ammattiaineiden ja yhteisten aineiden opettajat laativat yhteistyössä työpaikoille ja siellä suoritettaviin tehtäviin liittyen yksilöllisiä ja yrityskohtaisia harjoitteita, joissa yhteisten aineiden ja ammattiaineiden sisällöt integroituvat.