Ungdoms- och utbildningsgarantin

swe

Ungdomsgarantin som steg i kraft i början av 2013 innebär att alla under 25 år och nyutexaminerade unga personer under 30 år inom tre månader från det att personen blev arbetslös, erbjuds en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats. Utbildningsgarantin som ingår i ungdomsgarantin innebär att alla unga som slutfört den grundläggande utbildningen garanteras en studieplats på gymnasium eller yrkesläroanstalt eller sysselsätts genom exempelvis läroavtal, ungdomsverkstad eller i rehabilitering.

Kompetensprogrammet för unga vuxna som lanserades som stöd för ungdomsgarantin erbjuder unga under 30 år möjlighet till yrkesutbildning eller möjlighet till att avlägga en del av den. I programmet kan man avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen eller yrkesinriktad grundexamen. Utbildningen kan avläggas i läroverk eller genom läroavtal.

Ungdomsgarantin anses vara viktig också i andra delar av Europa. EU:s arbetsministrar godkände 28.2.2013 en unionsomfattande rekommendation om ungdomsgarantin. Rekommendationen förutsätter att medlemsländerna säkerställer en högklassig arbetsplats, plats för fortsatt utbildning, läroavtalsutbildning eller praktikplats för alla unga under 25 år inom fyra månader efter att den unga har avlagt examen eller blivit arbetslös.

Projekten stödjer

Inom utbildningens och studiehandledningens utvecklingsprojekt har man skapat modeller och verksamhetssätt för att säkerställa ungas tillgång till utbildning och förhindra utslagning. Till exempel i Egentliga Finland har ungdomsgarantin och utbildningsgarantin som är en del av den utvecklats aktivt redan sedan år 2004. På den här webbsidan presenteras god praxis, produkter och verksamhetsmodeller både för projekt som pågår och projekt som avslutats. Dessutom kan du bekanta dig med forsknings- och utredningsinformation om t.ex. ungdoms- och utbildningsgarantin.

Projekten på denna sida har bl.a. finansierats av ESF (Europeiska socialfonden), UBS (Utbildningsstyrelsen) och undervisnings- och kulturministeriet.

Tilläggsinformation om ungdomsgarantin finns på adressen www.ungdomsgaranti.fi »


Aktuellt

Vad har en lyxkryssare, robot och 3D-utskrivning gemensamt? Svar: maskin- och metallbranschen

KOMEa tulevaisuus-kampanjen är igång

KOMEa tulevaisuus-kampanjen har kört igång i flera yrkesinstitut på riksomfattande nivå. Kampanjens mål är att locka nya studeranden till maskin- metallbranschen nästa höst. Tidigare år har vuxna ansvarat för kampanjens kommunikationsmaterial men i år har de unga fått ansvaret. De unga har haft en betydande roll i planeringen av KOMEa tulevaisuus-kampanjen. Genom kampanjen har de nuvarande maskin- och metallbranschens studerande berättat om sina egna erfarenheter som studerande, delat bilder och utmanat andra unga att delta. Också företag har deltagit i genomförandet av kampanjen. Målet är att genom kampanjen påverka de föreställningar som unga som håller på att avsluta sin grundläggande undervisning och deras föräldrar har om maskin- och metallbranschen och locka nya studerande till branschen.

Kampanjen startade på Facebook på trettondagen och inom två dagar hade drygt tvåhundra personer gillat kampanjen. Utöver Facebook genomförs kampanjen på Instagram och andra kanaler i sociala medier som unga använder.

Kampanjen fortsätter i sociala medier under hela våren och dessutom syns KOMEa tulevaisuus i skolorna genom affischer och händelser. Som en del av processen att öka maskin- och metallbranschens dragningskraft öppnar företagen i början av februari sina dörrar för unga och föräldrar – det är frågan om en riktig maskin –och metallbranschens konstens natt.

Kampanjen är en del av projektet VetoVoimaa teknologia-aloille. Kampanjen förverkligas i Egentliga Finland av projektbyrån vid Åbo stads Bildningssektor och yrkesutbildningen i regionen. Därtill förverkligas projektet av utbildningssamkommunen i Saloregionen, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, utbildningssamkommunen Novida i Egentliga Finland, Länsirannikon Koulutus Ab WinNova, Koneteknologiakeskus Turku Ab samt Åbo yrkeshögskola. Dessutom har Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, utbildningssamkommunen Tavastia och utbildningssamkommunen i Sastamala anslutit sig till kampanjen. Teknologiateollisuus rf stöder kampanjen och kampanjen är en del av den riksomfattande marknadsföringen för maskin- och metallbranschen.

Projektet VetoVoimaa teknologia-aloille finansieras av Europeiska socialfonden, NTM-centralen i Mellersta Finland samt de organisationer som förverkligar projektet. Projektet startade i början av juli och fortsätter till slutet av 2017.

Tilläggsuppgifter: www.koulutustakuu.fi/vetovoimaa

Projektchef Anu Parantainen, Bildningssektorn på Åbo stad, projektbyrån, anu.parantainen@turku.fi

Mestariohjaaja – självutvärderingstest för arbetsplatshandledare, lärare och studerande

Mestariohjaaja-webbsidan hittas självutvärderingstest för arbetsplatshandledare, lärare och studerande. Webbsidan är utvecklad inom ramen för projektet ”Mestari – laatua ja uusia malleja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen”, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. I utvecklingsarbetet har de personer som är involverade med lärande på arbetsplatsen (studerande, arbetsplatshandledare och lärare) i Åbo yrkesinstitut, Kotka-Hamina-regionens och Savolax utbildningssamkommuner samt Koulutuskeskus Salpaus deltagit.

Lärande som sker på arbetsplatsen är högklassigt då studerande, handledare och lärare jobbar tillsammans och samspelet fungerar bra. För att garantera ett bra slutresultat är insatser av alla tre viktiga.

Med hjälp av de självutvärderingstest som finns på webbsidan www.mestariohjaaja.fi för arbetsplatshandledare, lärare och studerande, kan alla på arbetsplatsen som deltar i undervisningen utvärdera de egna handlingssätten, utveckla sina handledningsfärdigheter och få respons. I samband med testet erbjuds också tips för situationer där allting inte går enligt planerna. Feedbacken från arbetsplatshandledare som provat på självutvärderingstestet har varit nästan uteslutande positiv. Testet fick beröm för att vara praktiskt och mångsidigt och mellanresponsen (delen med tips) ansågs vara speciellt nödvändig (”Här ser man det egna sättet att arbeta/utvärderingen, och får goda råd om hur man kunde göra utvärderingen m.m. på ett bättre sätt”, ”Delen med tips hjälpte mig att utvecklas som handledare”).


 

opeda_ruotsiksi_kansi 150x_rgbUTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER »

– OPEDA-projektets produktfamilj som stöd för utvecklingen av det pedagogiska utvecklingsarbetet inom yrkesläroanstalter

I den här publikationen har vi samlat det centrala innehållet från alla dessa tre publikationer inom OPEDA-projektet. Under projektet har man sparrat ledningen och uppmuntrat undervisningsoch styrpersonalen att utveckla och prova på nya pedagogiska verksamhetsmodeller och strukturella lösningar. Nya innovativa lösningar för genomförandet av undervisningen finns i sin tur samlade i delen Lov att prova på.