Oikeus osallistua

Oikeus osallistua -hankkeen tavoitteena on tukea oppilaitosten opiskelija- ja opiskelijakuntatoimintaa, lisätä oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallisuutta sekä vahvistaa oppilaitosten turvallisuuskulttuuria.

Opiskelijatoimintaa kehitetään markkinointia tehostamalla digitaalisuutta hyödyntäen. Opiskelijoiden vaikuttamis- ja palauteprosesseja kehitetään ja opintoihin kiinnittymistä vahvistetaan ryhmäyttämiskäytäntöjä ja vertaisohjausta kehittämällä. Hankkeessa parannetaan myös opetus- ja ohjaushenkilöstön vuorovaikutustaitoja ja kehitetään oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä.

Turvallisuuskulttuuria kehitetään turvallisuussuunnittelun tueksi kehitettävällä mallilla, prosesseja uudistamalla ja
turvallisuuskulttuurin jalkauttamisella opiskelijoiden arkeen mm. turvallisuuskävelyin ja pelillisyyttä hyödyntäen. Erityistä huomiota kiinnitetään nettikiusaamisen ja radikalisoitumisen vähentämisen toimintamalleihin.

Oikeus osallistua -hanke toteutetaan viiden koulutuksen järjestäjän verkostossa, ja mukana ovat seuraavat oppilaitokset:
– Turun ammatti-instituutti
– Salon seudun ammattiopisto
– Sataedu
– Turun kristillinen opisto
– Ammattiopisto Livia
Hankkeen hallinnoinnista vastaa Turun kaupungin konsernihallinnon kehittämispalvelut.

Oikeus osallistua -hanke kuuluu Opetushallituksen Oikeus osata -ohjelmaan ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen toteutusaika on 13.11.2020 – 30.6.2022.

Katso myös hankkeen PowerPoint-esitys.

Hankkeen kehittämistyöstä voi lukea lisää Pilkahduksia-sivustolta: https://blog.edu.turku.fi/oikeusosallistua/

Lisätietoja:
Miia Lehtonen
Turun kaupungin konsernihallinto
miia.m.lehtonen@turku.fi