Erityiseksi oppisopimusopiskelijaksi?

Selvitys tehtiin oppisopimuskoulutuksen soveltuvuudesta erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Selvitys todentaa, että tämän hetken työelämä ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen on haasteellista. Opiskelumuotona oppisopimuskoulutus on hyvä opinpolun tarjottimella, mutta erityisammattioppilaitoksessa se ei ole ensisijainen koulutusmuoto. Kuitenkin joissakin se on tapauksissa varteenotettava koulutusmuoto. Selvityksessä luodaan katsaus työpaikalla tapahtuvan ohjauksen keinoihin. Siihen on myös kerätty tietoa, miten oppisopimusta koulutusmuotona voisi vielä kehittää parempaan suuntaan.

Lisätietoja: Hanna Stenroos, Bovallius-ammattiopisto, etunimi.sukunimi@bovallius.fi

Erityisen tuen tarpeet oppisopimuskoulutuksessa -selvitys