Ohjauksen nivelet kuntoon

Tavoite: Projekti tehostaa ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen yhteistyötä, vahvistaa ammatillis-ten opiskelijoiden toimintakykyä ja heidän kiinnittymistään opintoihin, sekä kehittää urasuunnittelua ja opintojen jälkeisen nivelvaiheen ohjausta. Tuloksena syntyy mm. ammatillisen koulutuksen ja ammattialo-jen esittelyjä, ohjauksen ja tuen menetelmiä perusopetuksesta koulutukseen hakeutuvien tueksi, sekä henkilökohtaisen ja digitaalisen ohjauksen, ryhmäyttämisen ja vertaistuen malleja opintojen aikaiseen tu-keen ja keskeyttämisen ehkäisemiseen. Opintojen jälkeisen nivelvaiheen tueksi syntyy uusia yhteistyö-muotoja työelämän, palveluverkostojen ja korkeakoulujen kanssa.

Osatavoitteet
Tavoite 1. Perusopetuksen (ml. aikuisten perusopetus) kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
Tavoite 2. Opiskelijoiden toimintakyvyn vahvistaminen
Tavoite 3. Opintoihin kiinnittymisen edistäminen
Tavoite 4. Urasuunnittelun ja opintojen jälkeisen nivelvaiheen kehittäminen

Projektiverkosto
Invalidisäätiö sr
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Kpedu, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Turun kristillisen opiston säätiö
Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti

Kohderyhmä: ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutusaika: 13.11.2020 – 30.6.2022

Rahoittaja: OPH

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tuire Raudaskoski
Turun kaupunki
puh. 040 486 0835
etunimi.sukunimi@turku.fi