Työanalyysi

Työanalyysin tavoitteena on löytää mitä tutkinnon osia työpaikalla voidaan suorittaa. Kerättyjen työanalyysien avulla opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilökunta löytävät helposti opiskelijan opintokokonaisuuteen soveltuvan työpaikan, jossa suorittaa opintoja tutkinnon osittain. Lisäksi analyysiin voidaan kirjata kunkin työn luonteen ja työn ammattitaidolle sekä työkyvylle asettamat vaatimukset, jotta myös tukea tarvitsevat opiskelijat voisivat suorittaa entistä suuremman osan opinnoista työelämässä. Työanalyysi tehdään haastatteluin ja/tai työtä seuraamalla. Työnantajalle jää prosessista yhteisesti hyväksytty työanalyysilomake kun se tehdään. Työnantaja voi hyödyntää näitä esimerkiksi työn suunnittelussa, perehdyttämisessä ja laatutyössä.