Opintojen nopeuttamisen malli

Mallin avulla opiskelija voi yksilöllisesti nopeammin edistyessään valmistua oletettua nopeammin. Hankkeessa on kehitetty opintoaikojen lyhentämisen mallia, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä jo kahden ensimmäisen vuoden aikana laajennettuun työssäoppimiseen hyvin joustavasti.

Järjestelyssä työssäoppimiseen voidaan siirtyä ennen kolmatta vuotta. Pakolliset opintosuoritukset toteutetaan opintopassiajattelun (opintopassi on vielä kehitteillä) avulla, jossa tehtyjä opintoja tunnistetaan suoritetuksi kun oppilas itse arvioi taitonsa riittäviksi ja vastaava opettaja hyväksyy kannan. Järjestely voidaan toteuttaa myös niin, että edistynyt opiskelija suorittaa viimeisen vuoden vapaavalintaisia opintoja odotellessa muun ryhmän projektikohtaisen vaiheen loppumista. Nämä suoritetut opinnot lyhentävät luonnollisesti kolmatta opiskeluvuotta. Menetelmä kannustaa opiskelijaa aktiiviseen opiskeluun, koska toimimisesta saa näin hyödyn.