Äidinkielen pakollisten opintojen opso-toimintamalli

Mallin tavoitteena on sekä opettajan että opiskelijan ajankäytön tehostaminen ja se, että opiskelu ei ole sidoksissa paikkaan, vaan tapahtuu mahdollisimman paljon verkkoa hyödyntäen. Opiskelijasta riippuen hän voi saada tehtäviä pienempinä palasina tai kurssi kerrallaan tai jopa kaikkien kurssien tehtävät yhdellä kerralla. Samalla opiskelija kehittää medialukutaitojaan (tehtävästä riippuen), kun tehtävät voivat liittyä esim. verkosta löytyvään artikkeliin tai opiskelija etsii sopivaa aineistoa verkosta itse. Opettaja on tavoitettavissa sekä kasvotusten/puhelimitse että verkon kautta. Jokaiseen kurssiin liittyy myös pieni alkukartoitus/kysely opiskelijalle, millaista harjoitusta hän kaipaisi kurssin sisällöistä.

Lisätietoja:
Hanna Kallioniemi-Leino (etunimi.sukunimi@sskky.fi, p. 044 770 4526)

Linkki toimintakaavioon