Polkuja

Polkuja-hankeen tavoitteena on kehittää ammatillisiin oppilaitoksiin toimintamalli perustaitojen lähtötason tarkoituksenmukaiseen testaamiseen ja kartoittamiseen sekä perustaitojen vahvistamista tarvitseville ohjattu polku osaamisen kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteisten tutkinnon osien osaamisen osoittamiseen sisällöt, toteutustavat ja arviointikriteerit sisältävä toimintamalli ja etenkin aliedustetut ryhmät huomioon ottava korkea-asteen opintoihin suuntaava valmennuspolku. Hankkeen avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Hankkeen osatavoitteet:

Tavoite 1: Opiskelijoiden perustaitotason tunnistaminen
Tavoite 2: Perustaitojen vahvistaminen
Tavoite 3: Jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen

Hankkeessa mukana:

  • Turun kaupunki (koordinointi)
  • Turun ammatti-instituutti
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
  • Ammattiopisto Spesia
  • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Hankkeen toteutusaika: 13.11.2020-30.6.2022
Hankkeen rahoituksesta vastaavat Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot.
Hankkeen kehittämistyöstä voi lukea lisää Pilkahduksia-sivustolta: https://www.koulutustakuu.fi/pilkahduksia/

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Annina Laaksonen
Turun kaupunki
puh: 040 637 4755
etunimi.sukunimi@turku.fi