Työpaikka tutor -koulutus

Työpaikka-tutor koulutus on mukailtu Laakeri -hankkeen työpaikkaohjaajakoulutusmateriaalista erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. He toimivat luokkansa vertaistukena nuoremmille opiskelijoille työssäoppimiseen liittyvissä asioissa opettajan ja työvalmentajan lisäksi. Koulutukseen kuuluu 8h päivä (picnic-risteily) sekä kaksi 4h lähiopiskelujaksoa.

Koulutus on toiminnallinen, jossa on pyritty tekemään ”akateemisesta” ohjaajakoulutuksesta opiskelijoille enemmän motivoiva toiminnallinen kokonaisuus.

Työssäoppimisjaksot ovat tärkeimpiä työllistymisen väyliä ammatillisessa koulutuksessa ja niitä halutaan tukea monella eri tavoin. Tukihenkilönä oppilaitoksesta on ollut yleensä opettaja ja työvalmentaja. Työpaikoilla työpaikkaohjaaja. Työpaikkatutorin toiminta perustuu vertaistukeen, jonka tarkoituksena on opiskelijan tukea toista opiskelijaa ja puhua asioista heidän omalla kielellään. Tämän toiminnan tarkoituksen on, että kynnys puhua asioista olisi opiskelijalle mahdollisimman matala.  Pääsääntöisesti työpaikkatutor on koulussa oleva tukihenkilö alempien vuosikurssien opiskelijoille.