Turun liikkuva toinen aste II

           

Turun liikkuva toinen aste II -projekti pyrkii juurruttamaan liikunnallistavia toimintamalleja oppilaitoksien arkeen. Tavoitteena on edistää fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia Turun kaupungin lukioissa ja Turun ammatti-instituutin koulutaloissa.

Projektissa kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja opiskeluyhteisöjä sekä vahvistetaan yhteistyötä hyvinvointia edistävien tahojen kanssa. Tarkoituksena on luoda liikunnallinen toimintakulttuuri, joka tukee opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia sekä jaksamista.

Toiminnan vakiinnuttamisessa tärkeää on oppilaitosten johdon, henkilökunnan, opiskelijoiden ja muun yhteisön osallistaminen sekä sitouttaminen. Projektin päätyttyä tuloksena ovat fyysisesti aktiivisemman toimintakulttuurin ylläpitämiseen sitoutuneet oppilaitokset.

 

Rahoittaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto veikkausvoittovaroista myönnetystä avustuksesta ja Turun kaupunki

Toteutusaika
1.8.2020 – 30.6.2021

Budjetti
100 000 €

 

Lisätietoja

Sofia Hilska

projektikoordinaattori

Turun kaupunki, konsernihallinto

Kehittämispalvelut

puh. 040 3561 089

sofia.hilska@turku.fi