Browsed by
Kuukausi: toukokuu 2020

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämälähtöiset teknologialeirikoulut Kiinaan ja Japaniin

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämälähtöiset teknologialeirikoulut Kiinaan ja Japaniin

Vaasan lyseon lukio toteutti vuoden 2019 aikana teknologiapainotteiset leirikoulut Kiinaan ja Japaniin. Yhteistyökumppaneina Kiinan leirikoulussa olivat Wärtsilä, ABB ja Alteams. Wärtsilä oli yhteistyöyritys myös Japanin leirikoulussa ja lisäksi teimme oppilaitosyhteistyötä Toyamassa sijaitsevan National College of Technologyn kanssa. Vierailimme molempien leirikoulujen osallistujien kanssa yhdessä myös Vaasan Wärtsilän toimipisteessä ennen leirikouluja. Opiskelijoiden valinnassa painoivat kiinnostus kohdemaahan ja sen kieleen ja kulttuuriin, mutta myös suoritetut kurssit ja opintomenestys matematiikassa ja fysiikassa. Kaikki opiskelijat olivat käyneet kohdemaan kielen kurssien alkeet ennen matkaa. Kiinan leirikoulussa…

Read More Read More

Vaasassa luotiin yhteistyömalli lukion ja ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön

Vaasassa luotiin yhteistyömalli lukion ja ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön

Lukion ammattikorkeakouluyhteistyömallia on kehitetty Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n välisenä yhteistyönä Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Yhteistyön lähtökohtana on Vaasan Lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:n luoma erillisvalintakäytäntö, mikä mahdollistaa sen, että opiskelijoilla on mahdollisuus hakea erillisvalinnan kautta Vaasan ammattikorkeakouluun erikseen sovituilla valintaperusteilla ennen yhteishaun alkamista. Erillisvalinta sisältää tekniikan, sosiaali- ja terveys- ja liiketalouden alat ja näiden koulutusohjelmat. Hakukriteerinä on hyvä opintomenestys erikseen määritellyissä lukioaineissa ja kursseissa ja määriteltyjen erikoiskurssien tekeminen lukioaikana. Erillisvalinta tehdään Opintopolun Vaasan lyseon lukion erillishakulomakkeen kautta….

Read More Read More

Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin Mytech-kierros ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun fysiikan kurssille kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin Mytech-kierros ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun fysiikan kurssille kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Sisällytimme Vaasan lyseon lukiolla Teknologiateollisuus ry:n MyTech-projektin osaksi fysiikan ensimmäistä kurssia. Lähes kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vierailivat lukuvuoden 2019-20 aikana ABB:lla ja Vaasan ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa tutustuen samalla MyTech-projektin vaihtoehtoisista teemoista valittuun aiheeseen Kiertotalous ja ilmastonmuutos. Projekti aloitettiin tutustumalla teemaan. Tarkoituksena oli jo ennen vierailuja avata käsitettä kiertotalous ja miettiä siihen liittyviä ammatteja ja opiskelumahdollisuuksia. Vierailupäivänä jokainen opiskelijaryhmä aloitti vierailunsa jostakin ABB:n toimipisteestä, josta jatkettiin Vaasan ammattikorkeakouluun. ABB:lla opiskelijoille kerrottiin yrityksestä ja sen toiminnasta yleisesti sekä valitun teeman näkökulmasta syventymällä tarkemmin…

Read More Read More

Ammativalokuvaaja kertomassa työstään

Ammativalokuvaaja kertomassa työstään

Kuvataide Ku9 on valokuvauskurssi. Siihen vieraaksi kutsuin porilaisen, Valokuvaamo Studio 1851 toisen perustajan Aliisa Sinkkosen. Valokuvaamoala on usein hyvin kilpailtu paikallisten yrittäjien kesken ympäristön asikkaiden huomiosta. Studio 1851 on valinnut toisenlaisen taktiikan, erikoistumalla yhteen ja erityiseen tekniikkaan jota muilla ei ole tarjolla, joten heidän asiakaskuntansa koostuukin ympäri Suomea. Valtakunnallista huomiota saavuttaakseen he ovatkin panostaneet nettisivuihin. Sieltä löytyy kuvia niin rock-henkilöistä kuin muista julkimoista. Kuvia löytyy myös lapsista, eläimistä ja pariskunnista. Erikoisuutena on 1851 kehitetty märkälevy-kollodiumtekniikalla, jossa kuva valmistuu alumiinilevylle heti…

Read More Read More

Kaupunginarkkitehti vierailulla KU2-kurssilla

Kaupunginarkkitehti vierailulla KU2-kurssilla

  Kuvataidekurssi Ku2 käsittelee rakennettua ympäristöä, arkkitehtuuria ja ympäristötaidetta. Alkuperäisenä ajatuksena koko tähän työelämahankkeeseen lähtemisellä olikin juuri tämä aihealue. Porin kaupunki oli julkistanut arkkitehtuurikilpailun museo-ja kulttuurialan julkisen rakennuksen suunnittelukilpailun. Rakennuksen paikka olisi Porin Lyseon viereinen kortteli. Vielä kun kävi niin että kilpailun voitti minulle tuttu arkkitehti, ajattelin tämän olevan loistava tilaisuus! Otinkin yhteyttä kaupunkisuunnittelutoimistoon, jotta saisimme arkkitehdin vierailulle esittelemään arkkitehdin työtä, kaupungin kaavoitusta ja arkkitehtuurikilpalujen toteuttamista. Myöhemmin olisi tarkoitus seurata rakennusprojektia, haastatella kilpailun voittanutta arkkitehtia rakennuksen eri vaiheissa. Samalla olisi…

Read More Read More

Sarjakuvapiirtäjä vierailulla KU3 -kurssilla

Sarjakuvapiirtäjä vierailulla KU3 -kurssilla

  Kuvataidekurssi Ku3 keskittyy mediaan. Tähän teemaan sopi hyvin porilaisen sarjakuvatuottaja ja -taiteilija Vesa Vitikaisen luento jintohimoisen sarjakuvadiggarin työstä. Niinkuin usein luovalla alalla, harrastus vie mennessään ja työllistää tekijänsä. Luova työ ei elätä, joten hänen pääasiallinen ansionsa tulee muualta. Hän on tyypillinen luovien alojen edustaja. Tämä trendi korostuu tulevaisuudessa muillakin aloilla ja on arkipäivää nykylukiolaisten tulevassa työnkuvassa. Vitikaisen kiinnostus Suomen historiaan ja varsinkin sotahistoriaan on ollut aikoinaan kimmoke hänen harrastukselleen. Sarjakuvassa on tilaa sekä fiktiolle että todellisten tapahtumien mahdollisimman tarkkaan…

Read More Read More

Työelämäyhteistyötä Mainostoimisto C2 Advertising Oy:n kanssa äidinkielen kurssilla Vaasan lyseon lukiossa

Työelämäyhteistyötä Mainostoimisto C2 Advertising Oy:n kanssa äidinkielen kurssilla Vaasan lyseon lukiossa

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Vaasan lyseon lukiossa. Olen samalla myös Lukion työelämäkumppanit -hankkeen kehittäjäopettaja. Näin ollen tarkoituksena oli luoda yhteistyömuotoja sellaisen yrityksen kanssa, joka vastaisi hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöjä. Yhteistyöyritykseksi valikoitui vaasalainen Mainostoimisto C2 Oy. Yritysyhteistyöprojekti toteutettiin äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla 2. Se on lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu kurssi. Yritysyhteistyö alkoi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien vierailulla mainostoimista C2 Oy:hyn. Se käynnistyi yrityksen keskeisten työntekijöiden ja tilojen esittelyllä. Sen jälkeen yrityksen johtaja esitteli meille työtapojaan, työntekijöiden taustoja ja…

Read More Read More

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämäyhteistyötä englannin kurssille

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämäyhteistyötä englannin kurssille

Vaasan lyseon lukiossa tehtiin työelämäyhteistyötä projektiliiketoiminnan palveluita tuottavan insinööritalon Prohoc Oy:n kanssa englannin Opiskelu, työ ja toimeentulo -kurssilla (ENA06). Teemana yhteisessä työelämälähtöisessä projektissa oli Prohoc Oy:n arvot ja brändin työstäminen. Kurssin aihepiireihin kuuluvat opiskelu, työelämä ja liiketoiminta, joten projekti sopi aiheena mainiosti kurssin teemoihin. Prohocin työkielenä on englanti, joten projektin toteuttaminen onnistui suurelta osin englanniksi. Projektin toteutukseen käytettiin noin kolme 75 minuutin oppituntia, minkä lisäksi opiskelijat pohtivat ja valmistelivat toteutusta kotiläksyjen muodossa. Suunnittelimme ja ideoimme etukäteen yhdessä Prohocin operatiivisen johtajan Ilkka Palolan kanssa projektin sisältöä ja toteutusta, jonka jälkeen esittelin projektin opiskelijaryhmälleni. Opiskelijat suhtautuvat…

Read More Read More

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa -kurssi

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa -kurssi

Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aikana Vaasan lyseon lukiossa on kehitetty työelämälähtöistä luentosarjaa, jossa yhdistyvät työelämä-, kansainvälisyys ja yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet. Luentosarjan tavoitteena on ollut esitellä kansainvälisiä uria, työtehtäviä ja yrittäjyyttä sekä globalisoituvassa maailmassa tarvittavia työelämä- ja businesstaitoja. Lisäksi tavoitteena on ollut nostaa esille, mitä kansainvälisyys tarkoittaa opiskelijoille, työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille, mutta myös globaalilla tasolla toimiville järjestöille ja niissä toimiville henkilöille. Luentosarjan luennoilla käymällä opiskelijoilla on ollut mahdollista suorittaa opinto-ohjauksen yhteyteen kehitetty uusi Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa…

Read More Read More

Lukion työelämäkumppanit -etäluennolla EU-kyselytunti Vaasan lyseon lukiossa

Lukion työelämäkumppanit -etäluennolla EU-kyselytunti Vaasan lyseon lukiossa

Lukuvuoden viimeisenä Lukiontyöelämäkumppanit -luentona järjestettiin etänä 29.4.2020 EU-kyselytunti, jolla europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri toi terveisiä ja ajankohtaisia kuulumisia Euroopan parlamentista. Kyselytunnin aikana Kumpula-Natri kertoi opiskelijoille europarlamentaarikon työstä ja vastasi opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. Tunnille osallistuivat kaikki viimeisen jakson yhteiskuntaopin Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma -kurssin opiskelijat. EU-kyselytunti alkoi Kumpula-Natrin esittäytymisellä ja EU-infopaketilla, jossa kerrattiin pikaisesti unionin ja EU-päätöksenteon perusasiat. Tämän jälkeen siirryttiin lukiolaisten kysymyksiin. Erityisesti kiinnostusta herättivät europarlamentaarikkona työskentely, EU:n toimet koronakriisin vaikutusten lieventämiseksi ja kriisin vaikutukset unionin tulevaisuuteen sekä unionin mahdollisuudet…

Read More Read More