Browsed by
Kuukausi: helmikuu 2020

Vaasan lyseon lukion opiskelijat tekivät uutissivun Ilkka-Pohjalaiseen Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä

Vaasan lyseon lukion opiskelijat tekivät uutissivun Ilkka-Pohjalaiseen Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä

Vaasan lyseon lukion Kehitysyhteistyöleirikoulussa 12.–21.1.2020 tutustuimme kehitysyhteistyön tekemisen periaatteisiin ja osallistuimme vapaaehtoistyöhön Planin Smartup Factoryssa, Suomen Pakolaisavussa ja Caring Hands Ugandassa. Kehitysyhteistyöleirikoulun tavoitteena oli ottaa ja kantaa globaalia vastuuta ja kasvaa maailmankansalaisina sekä edistää YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteita tekemällä koulutasolla kehitysyhteistyötä. Ennen matkaa tutustuimme Agenda2030-tavoitteisiin ja kehitysyhteistyön tekemisen periaatteisin sekä yhteistyöjärjestöihin. Ennen leirikoulumatkaa teimme 8. tammikuuta 2020 vierailun Vaasassa Ilkka-Pohjalaisen toimitukseen. Toimituksessa meitä oli vastassa Ilkka-Pohjalaisen kouluyhteistyöstä vastaava toimittaja Hanna Hietikko, joka kertoi meille omasta työstään Ilkka-Pohjalaisen toimittajana ja koululinkkinä. Vierailulla suunnittelimme ja ideoimme myös…

Read More Read More

KIERTOTALOUS TUTUMMAKSI LUKION JA AMK-OPISKELIJOIDEN YHTEISELLÄ OPINTOKÄYNNILLÄ

KIERTOTALOUS TUTUMMAKSI LUKION JA AMK-OPISKELIJOIDEN YHTEISELLÄ OPINTOKÄYNNILLÄ

Syksyllä 2019 Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketoiminta –tulosalueen (TELI) kaikki aloittavat opiskelijat osallistuivat monialaisiin projektipajoihin. Pajoissa tekniikan ja liiketalouden opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat erilaisia projekteja yhdessä. Näin opittiin projektityöskentelyä käytännössä. Opetusmenetelmän avulla toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun Innovaatiopedagogiikkaa, jossa keskeisenä oppimisympäristönä toimivat juuri monialaiset tiimit. Innovaatiopedagogiikan kulmakivinä ovat luovuus, kriittinen ajattelu, aloitekyky, tiimityö ja verkostoituminen. Innovaatiopedagogiikassa opitaan toisilta ja toisten kanssa eri tiedonlähteitä ja elämänkokemuksia luovasti yhdistellen. Siinä opitaan työelämäyhteydessä, tietoa soveltaen, tekemällä ja kokeilemalla monialaisesti, eri osaamisia yhdistellen ja erilaisia ihmisiä…

Read More Read More

TYÖELÄMÄTAITOJEN KLINIKKA LUKIOLAISLLE

TYÖELÄMÄTAITOJEN KLINIKKA LUKIOLAISLLE

Turun AMK-opiskelijat järjestivät kaksi työelämätaitojen klinikkaa lukiolaisille Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketalous –tulosalueen (TELI) uudet opiskelijat suorittavat kaikki ensimmäisenä lukukautena Projektipaja-opintojakson. Uudet opiskelijat jaetaan n. 15 hengen ryhmiin, joissa kaikissa on opiskelijoita TELIn eri koulutuksista. Näin Projektipajaryhmät ovat monialaisia. Pajaryhmät saavat toimeksiannot ammattikorkeakoulun hankkeilta. Lukion työelämäkumppanit antoi projektipajoille kaikkiaan kolme toimeksiantoa, joista yksi oli Työelämätaitojen klinikka. Toimeksianto muotoiltiin seuraavasti: Projektipajan tavoitteet ja tehtävät Tavoitteena on antaa lukiolaisille tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvissä asioissa: esim. mitä työelämätaidot ovat, mitä työelämätaitoja lukiolaisten…

Read More Read More

Energiakurssilla kerättiin kultaa

Energiakurssilla kerättiin kultaa

TSYK:in maantiedettä ja fysiikkaa integroivalla energiakurssilla opiskelijat pääsivät tutustumaan energia-alaan monipuolisesti käsitellen niin ilmastonmuutosta kuin lämpökoneen toimintaa. Yhteistyötä tehtiin monien tahojen kanssa, jotka mahdollistivat kurssin monet vierailut ja kännykkäkeräys-projektin. Energiakurssi on osa STEAM Turku-hanketta. Yhteistyötä tehtiin Turun AMK:n kanssa, jossa pääsimme tutustumaan opiskelua ammattikorkeakoulussa sekä kuulemaan tulevaisuuden työpaikoista ja projekteista energia-alalla. Ajankohtaisista projekteista kuultiin myös Turun konsernihallinnossa, jossa keskusteltiin Turku hiilineutraali 2029 – hankkeesta sekä 0-energian toriparkista.  Lisäksi osallistuimme Turun yliopiston järjestämään Towards Sustainable ICT -seminaariin 10.12.2019, http://digitalfutures.fi/towards-sustainable-ict/   https://yle.fi/uutiset/3-11063114 Vierailujen lisäksi tutustuimme kurssilla energian teoriaan…

Read More Read More