Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin alueellinen Lukion työelämäkumppanit -hankkeen päätöstilaisuus

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin alueellinen Lukion työelämäkumppanit -hankkeen päätöstilaisuus

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin Vaasan osahankkeen kehitystoimenpiteiden päätteeksi alueellinen päätöstilaisuus 19.5.2021. Tilaisuus oli tarkoitettu ensisijaisesti Vaasan lyseon lukion opettajille, mutta mukana oli myös sidosryhmien edustajia korkeakouluista ja yrityksistä. Tilaisuuden aloitti rehtori Jaakko Perttu, joka puheessa kertasi työelämähankkeiden merkitystä lukiokoulutuksen kehitykselle. Vaasan lyseon lukio on ollut mukana kahdessa ESR-rahoitteisessa työelämähankkeessa vuosina 2016—2021. Työelämähankkeet ovat hänen mukaansa mahdollistaneet lukiolaninkin edellyttämän kehittämistyön lukiossa. Seuraavassa puheenvuorossa Lukion työelämäkumppanit -hankkeen projektikoordinaattori Jaana Kilpinen toi omat terveisensä. Omassa puheenvuorossaan hän kertasi Vaasassa tehtyjä kehittämistoimia ja onnistumisia.

Varsinaisena asiasisältönä päätöstilaisuudessa oli hankkeessa kehitetyt käytännöt, joita käytiin läpi Vaasan osahankkeen koordinaattorin johdolla kehittäjäopettajien kanssa. Samalla myös nostettiin esille laajemmin hankkeiden aikana opittuja työelämä- ja yrittäjyyskasvatukseen sekä verkostoyhteistyöhön liittyviä oivalluksia. Kehittäjäopettajat taas avasivat omissa puheenvuoroissaan.

Lisäksi päätöstilaisuudessa esiteltiin hankkeen aikana päivitetty työelämästrategia ja vuosikello. Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategiassa on määritelty työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Vuosikelloon on kirjattu toistuvat olemassa olevat ja hankkeen aikana kehitetyt uudet käytännöt. Lisäksi strategiassa ja vuosikellossa määritellään organisaatiotasolla myös tehtävät ja roolit sekä vastuualueet. Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategialla ja vuosikellolla halutaan integroida työelämä- ja yrittäjyyskasvatus sekä korkeakouluyhteistyö osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria. Näin samalla juurrutetaan työelämähankkeiden aikana luodut käytännöt osaksi koulun toimintakulttuuria, mutta myös mahdollistetaan kehittämistyön jatkuminen.

Mukana päätöstilaisuudessa oli myös opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia, joiden kanssa hankkeessa on tehty yhteistyötä. Opiskelijat pohtivat omissa puheenvuoroissaan hankkeen aikana opitun merkitystä työelämätaitojen ja omien urasuunnitelmien kannalta. Sidosryhmien toivat omat tervehdyksensä ja kommentoivat tehtyä ja toteutettua. Puheenvuoroista nousi vahvasti esille myös halu jatkossa tehdä yhteistyötä. Päätistilaisuus päättyi rehtori jaakko Pertun kiitoksiin.

Teksti ja kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.