Browsed by
Kuukausi: toukokuu 2021

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin alueellinen Lukion työelämäkumppanit -hankkeen päätöstilaisuus

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin alueellinen Lukion työelämäkumppanit -hankkeen päätöstilaisuus

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin Vaasan osahankkeen kehitystoimenpiteiden päätteeksi alueellinen päätöstilaisuus 19.5.2021. Tilaisuus oli tarkoitettu ensisijaisesti Vaasan lyseon lukion opettajille, mutta mukana oli myös sidosryhmien edustajia korkeakouluista ja yrityksistä. Tilaisuuden aloitti rehtori Jaakko Perttu, joka puheessa kertasi työelämähankkeiden merkitystä lukiokoulutuksen kehitykselle. Vaasan lyseon lukio on ollut mukana kahdessa ESR-rahoitteisessa työelämähankkeessa vuosina 2016—2021. Työelämähankkeet ovat hänen mukaansa mahdollistaneet lukiolaninkin edellyttämän kehittämistyön lukiossa. Seuraavassa puheenvuorossa Lukion työelämäkumppanit -hankkeen projektikoordinaattori Jaana Kilpinen toi omat terveisensä. Omassa puheenvuorossaan hän kertasi Vaasassa tehtyjä kehittämistoimia ja onnistumisia….

Read More Read More

Vaasassa kehitettiin työelämälähtöisempää lukiokoulutusta koko koulun voimin

Vaasassa kehitettiin työelämälähtöisempää lukiokoulutusta koko koulun voimin

Vaasan lyseon lukiossa jatkettiin LukioTEKO-hankkeessa aloitettua Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää oppilaitoksen työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi. Tavoitteena on ollut verkostoitua yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja luoda oppiaineen kursseihin integroitavia työ- ja elinkeinoelämälähtöisiä käytäntöjä sekä päivittää työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategia ja vuosikello. Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut tehdä lukiokoulutuksesta työelämälähtöisempää ja tuoda työelämän ilmiöt osaksi lukiokursseja. Näin on avattu näkymiä Vaasan alueen elinkeinoelämän työtehtäviin ja työpaikkoihin. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on avannut näkymiä koulutuspolkuihin, joita pitkin näihin…

Read More Read More

Teknologiaa tehtiin tutuksi yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa Vaasan lyseon lukiossa

Teknologiaa tehtiin tutuksi yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa Vaasan lyseon lukiossa

Vaasan lyseon lukiossa on tehty teknologiaa tutuksi kehittämällä eri aineiden yhteyteen yhteistyössä yritysten ja Vaasan yliopiston kanssa uudenlaisia työelämälähtöisiä käytäntöjä, jotka avaavat teknologian merkitystä ja kannustavat opiskelemaan tietotekniikkaa ja ohjelmointia, mutta myös fysiikkaa ja pitkää matematiikkaa. Ohjelmoinnin ja yrittäjyyskasvatuksen kursseille on luotu uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä sidosryhmien kanssa. Tärkeä oivallus on se, että teknologiaa voidaan tuoda esille integroituna lukiokursseihin ja esimerkiksi yrittäjyyskasvatukseen. Ohjelmoinnin peruskurssilta (ATK03) tehtiin vierailu Wärtsilän Experience Centerisiin Runsoriin 2.10.2019. Vierailu piti sisällään Wärtsilän yritysesittelyn ja työntekijöiden uratarinoita sekä…

Read More Read More

Kansanväliysyys- ja globaalikasvatusta kehittämässä yhteistyössä yritysten, työelämän ja korkeakoulujen kanssa Vaasassa

Kansanväliysyys- ja globaalikasvatusta kehittämässä yhteistyössä yritysten, työelämän ja korkeakoulujen kanssa Vaasassa

Vaasan lyseon lukion kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kurssien ja teemapäivien yhteyteen on kehitetty uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. Työelämä- ja yrittäjyyskasvatus yhdistyvät uusissa käytännöissä kansainvälisyys- ja globaalikasvatukseen. Samalla on pystytty tuomaan esille uusia teknologia-aloja, kuten digitalisaation ja paikkatietojärjestelmien ja avaruusdatan merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Myös kiertotalouteen liittyvät toimintamallit ja kestävä talous ovat olleet tarkastelun kohteena. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen käytännöt ovat täydentäneet työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen, mutta myös teknologia näkökulmassa. Aktiivinen maailmankansalainen –kurssilla (KAK01) on toteutettu yhteistyössä Vaasan…

Read More Read More

Luontoretkellä Merenkurkun maailmanperintökohteessa Osuuskunta ura- ja ajatushautomo 3E:n kanssa

Luontoretkellä Merenkurkun maailmanperintökohteessa Osuuskunta ura- ja ajatushautomo 3E:n kanssa

Vaasan lyseon lukion Aktiivinen maailmankansalainen -kurssilla (KAK01) suunniteltiin 21.4.2021 yhteisstyössä Osuuskunta ura- ja ajatushautomo 3E:n kanssa yhteistyössä luontoretkeä Merenkurkun maailmanperintökohteeseen. Tapaamisessa Kirsi Koivuporras-Masuka kertoi Osuuskunta ura- ja ajatushautomo 3E:n toiminnasta ja tapaamisessa hän toi laajan globaali- ja ympäristökasvatuksen tietotaitonsa ja osaamisensa retken suunnitteluun. Suunnittelun lähtökohtana oli Unesco-koulujen Futures of Education -aloite ja Unesco-koulujen yhteistyössä esille nousseet kysymykset siitä, minkälainen koulu ja maailma voisi olla vuonna 2050. Pohdinnoissa nousi esille koulukiusaamisen lopettaminen, ympäristöasiat ja kestävän kehityksen teot. Näitä teemoja tuotiin suunnittelussa…

Read More Read More

Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta Turussa

Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta Turussa

Kerttulin lukiossa tehtiin uusi kurssi, jossa opiskeltiin niin virtuaalista kuin lisättyä todellisuutta. Kurssi lähti käyntiin AR-kävelyllä, jossa tutustuttiin Aurajoen ympäristöön puhelimen AR-applikaation Åpin kanssa. Kävely oli hyvä aloitus kurssille ja opiskelijat saivat uudella tavalla lisätietoa Turun historiasta.   Tämän jälkeen pääsimme tutustumaan Turun yliopiston Mixed reality-kurssille, jossa oli niin teoriaa kuin käytännöllisiä tehtäviä aiheesta. Kurssilla olevien tutoriaalien ansiosta, opiskelijat pääsivät tekemään omaan puhelimeen AR applikaation Unityn avulla. Opiskelijat pääsivät myös tutustumaan yliopisto-opiskelijoiden lopputöiden esittelyyn. Esittelyt olivat hyvin erilaisia, joten lukio-opiskelijat…

Read More Read More

Vaasassa luotiin opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon lukion ja yliopiston yhteistyönä

Vaasassa luotiin opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon lukion ja yliopiston yhteistyönä

Vaasan lyseon lukiossa on kehitetty opintopolkua kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon yhteistyössä Vaasan yliopiston kauppatieteiden ja Vaasan Osuuspankin, Octo Solutions Oy:n ja SanomaPro Oy:n kanssa. Opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon sisältää Taloustiedon (YH02) ja Talousmatematiikan (MAB06) kurssien yhteyteen suunniteltuja työelämälähtöisä uusia käytäntöjä, mutta myös OmaTalous-seminaarin ja OmaTalous-hachatonin toimintamallit, joilla kurssien ohessa voidaan nostaa tärkeitä oman talouden hallintaan liittyviä teemoja esille. Hankkeen aikana syntyneen verkoston myötä myös vierailut Vaasan ylipistossa, yrityksissä, mutta myös Pörssissä ja Suomen Pankissa syventävät taloustiedon opetusta ja oppimista ja avaavat…

Read More Read More

Kehittäjäopettajan fiiliksiä työelämäkasvatuksen integroimisesta kansainvälisyys- ja globaalikasvatukseen Vaasassa

Kehittäjäopettajan fiiliksiä työelämäkasvatuksen integroimisesta kansainvälisyys- ja globaalikasvatukseen Vaasassa

Olen Vaasan lyseon lukion uskonnon, psykologian ja filosofian opettaja ja mukana tässä työelämäkumppanit-hankkeessa yhdessä aineryhmääni kuuluvien opettajien kanssa. Olemme hankeaikana järjestäneet kestävän kehityksen teemaan liittyen monenlaista työelämä- ja yritys- sekä korkeakouluyhteistyötä hankkeen aikana, kuten esimerkiksi työelämälähtöisen kansainvälisyyskasvatuksen luentosarjan ja kurssin ja sen osana paneelikeskustelun sekä elokuvafestivaalipäivän asiantuntijapuheenvuoroineen. Kuluneen koronavuoden mittaan on ollut vireillä myös yhteistyökuvio Wasalinen kanssa. Vireillä on ollut ajatus kestävän kehityksen risteilyn toteuttamisesta Wasalinen uudella Aurora Botnia-laivalla, jolla on paljon uutta, ympäristöystävällistä Vaasan alueen yrityksissä kehitettyä tekniikkaa. Monet…

Read More Read More

Opinto-ohjaajan hankepohdintoja hankkeen loppuvaiheessa Vaasassa

Opinto-ohjaajan hankepohdintoja hankkeen loppuvaiheessa Vaasassa

Aloitin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa Vaasan lyseon lukiossa pilottiopettajana lukuvuoden 2019-2020 toukokuussa jatkaen opinto-ohjaajakollegani jalanjäljissä. Lisäksi aloitin syksyllä 2020 lukiomme yhtenä korkeakoulukoordinaattorina vastaten erityisesti yhteistyöstä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Vaasan lyseon lukion opinto-ohjaus oli jo saanut useita uusia sisältöjä ja käytänteitä Lukion työelämäkumppanit –hankkeen avulla, ja nyt näitä hyväksi havaittuja ja todettuja käytänteitä ylläpidetään kehittäen edelleen opinto-ohjauksen muovautuessa muuttuvassa lukiomaailmassa. Keväästä 2020 saakka jyllännyt koronapandemia on vaikuttanut lukiomme arkeen ja aiemmin hyväksi havaittuja käytänteitä ei ole saatu toivotulla tavalla toteutumaan esimerkiksi tänä…

Read More Read More

Tekoäly, ihminen ja ympäristö

Tekoäly, ihminen ja ympäristö

  Tekoäly, ihminen ja ympäristö –kurssilla perehdyttiin tekoälyyn yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Kurssin suunnittelussa olivat mukana Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos (prof. Veli-Matti Värri) ja IBM:n tekoälyasiantuntija (FT Ilkka Remes). Pandemian rajoitustoimenpiteiden vuoksi kurssi toteutettiin pääasiassa etäopiskeluna ja siksi tekoälyjärjestelmän esittelyvierailu jouduttiin epidemian vuoksi peruuttamaan. Kurssilla käsiteltiin tekoälyä monipuolisesti filosofisesta, psykologisesta, yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelijat tekivät kurssilla soveltavia tehtäviä ja pienimuotoiset esseetutkielmat. Aiheen monitahoisuuden vuoksi kurssilla keskusteltiin runsaasti, koska keskustelun avulla asioiden moniulotteisuus tulee hyvin esiin. Keskustelussa opiskelijat toisaalta sisäistävät…

Read More Read More