Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden, lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä

– pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja

– uudenlaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja

Hanke edistää lukio-opintonsa päättäneiden sujuvia siirtymiä jatko-opintoihin ja työelämään, ja sen tulokset levitetään valtakunnalliseen käyttöön. Hanke toteutetaan Turun, Vaasan ja Porin kaupungin lukioiden, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kumppanuusverkostossa.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat
– lukioiden opiskelijat
– lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot. Toteutusaika 1.10.2018–31.7.2021.