Vaasassa luotiin yhteistyömalli lukion ja ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön

Vaasassa luotiin yhteistyömalli lukion ja ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön

Lukion ammattikorkeakouluyhteistyömallia on kehitetty Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n välisenä yhteistyönä Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Yhteistyön lähtökohtana on Vaasan Lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:n luoma erillisvalintakäytäntö, mikä mahdollistaa sen, että opiskelijoilla on mahdollisuus hakea erillisvalinnan kautta Vaasan ammattikorkeakouluun erikseen sovituilla valintaperusteilla ennen yhteishaun alkamista. Erillisvalinta sisältää tekniikan, sosiaali- ja terveys- ja liiketalouden alat ja näiden koulutusohjelmat. Hakukriteerinä on hyvä opintomenestys erikseen määritellyissä lukioaineissa ja kursseissa ja määriteltyjen erikoiskurssien tekeminen lukioaikana. Erillisvalinta tehdään Opintopolun Vaasan lyseon lukion erillishakulomakkeen kautta. Mikäli hakijoita on jollakin aloista enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen arvosanojen keskiarvon perusteella.

Erillisvallinnan yhteyteen on Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa suunniteltu ja toimeenpantu uusia yhteistyömuotoja, joiden tavoitteena on, että opiskelijoilla on mahdollisuus jo lukioaikana tutustua Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan, sosiaali- ja terveys- ja liikatalouden aloihin ja niiden koulutusohjelmiin. Vaasan lyseon lukion opiskelijat voivat tutustua Vaasan ammattikorkeakoulun opintoihin ammattikorkeakouluVISIT-vierailujen kautta. Vierailuja tehdään liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opintoihin tutustumiseksi.

Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT toteutetaan Yritystietokurssin (YH05) yhteydessä. Vierailulla tutustuttaan Liiketalouden ja International Business -linjan opintoihin ja opiskeluun. Lisäksi saadaan tietoa ammattikorkeakouluopintojen yhdistämisestä yliopisto-opintoihin ja kieliopinnoista ja erilaisista vaihto-ohjelmista. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluVISIT toteutetaan Sosiaalipsykologian kurssin (PS06) ja Terveystiedon Terveyttä tutkimassa (TE03) kurssien yhteydessä.

Tekniikan ammattikorkeakouluVISIT toteutetaan Mytech-kierroksena ABB:llä, Vaasan ammattikorkeakoulussa ja Technobotnialla Fysiikka luonnontieteenä -kurssin (FY01) yhteydessä kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Vierailun teemana on kiertotalous ja ilmastonmuutos. Samalla opiskelijoille kerrotaan energiaklusterin alan työmahdollisuuksista Vaasan alueella ja opiskelumahdollisuuksista Vaasan ammattikorkeakoulussa. Samalla kerrotaan Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa luodusta erillisvalinnasta ja tutustumiskursseista.

Erillisvalintakäytännön eri alojen yhteyteen on sovittu myös tutustumiskursseista, joita Vaasan lyseon lukion opiskelijat voivat suorittaa Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tutustumiskursseille ilmoittautuminen tapahtuu Vaasan avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumislinkin kautta. Vaasan lyseon lukio mainostaa ja koordinoi ilmoittautumista. Kurssit ovat maksuttomia lyseolaisille. Kurssisuoritukset hyväksi luetaan Vaasan lyseon lukion opintoihin. Kurssit hyväksi luetaan osaksi Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintoa. Näin tutustumiskurssien suorittamisen kautta avautuu lukion opiskelijalle kiihdytyskaista ammattikorkeakoulun opintoihin.

Vaasan lyseon lukion opiskelijoilla on mahdollisuus myös osallistua ammattikorkeakouluTET:iin, jossa opiskelija tutustuu ammattikorkeakouluopintoihin varjostamalla ammattikorkeakoulun opiskelijaa tai osallistumalla tietyn koulutusohjelman opettajan opetukseen yhden päivän ajan. Opiskelijoille avautuu näin mahdollisuus seurata korkeakouluopiskelijan opiskeluja ja tutustua eri alojen opiskeluun. Samalla tarjoutuu mahdollisuus keskustella ja kysyä itseä kiinnostavista asioista korkeakouluopiskelijoilta ja saada tukea uravalintaan liittyvissä asioissa.

Lukion opiskelijoiden jatko-opintoihin siirtyminen on helpottunut luodun erillisvalinnan ja uusien ammattikoreakoulun tutustumiskäytäntöjen ansiosta. Luodut käytännöt lisäävät lukiolaisten jatko-opintovalmiuksia ja auttavat koulutus- ja uravalintojen tekemisessä. Tietoisuus ammattikorkekoulun opiskelumahdollisuuksista on lisääntynyt, mikä edistää opiskelijoiden hakeutumista ammattikorkeakoulujen aloille. Tämä palvelee myös Vaasan alueen elinkeinoelämää ja etenkin energiaklusteria.

Käytännöt on helppo toteuttaa ja ne ovat integroitavissa koulun toimintakulttuuriin ja olemassa oleviin kursseihin. AmmattikorkeakouluVISIT-vierailut liikatalouteen, sosiaali- ja terveysalalle sekä tekniikkaan toteutetaan integroidusti fysiikan, yhteiskuntaopin, psykologian ja terveystiedon kursseihin ja viedään työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön vuosikelloon. AmmattikorkeakouluTET toteutetaan joustavasti niin, että lukiolainen mennä Vaasan ammattikorkeakouluun VAMK:iin varjostamaan häntä kiinnostavan alan opetusta yhden päivän ajan missä vaiheessa vaan omia opintojaan. Yhteistyö vaatii koordinaatiota, mitä varten on hyvä, että lukioon nimetään ammattikorkeakouluyhteistyöstä vastaava henkilö, joka huolehtii tutustumiskurssien markkinoinnin ja sopii ammattikorkeakouluTET-varjostuksista Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n kanssa.

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita Mytech-kierroksella Vaasan ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa ja Technobothnian opetuslaboratoriossa.

 

Teksti: Taru Leikas, Maarit Vilenius ja Mika Jokiaho
Kuvat: Mika Jokiaho

Lue myös muut yhteistyömallin kehittämisen yhteydessä syntyneet blogikirjoitukset:

https://www.koulutustakuu.fi/lukiokumppanit/2020/05/22/vaasan-lyseon-lukiossa-suunniteltiin-mytech-kierros-abblle-ja-vaasan-ammattikorkeakouluun-fysiikan-kurssille/

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita taksvärkkipäivänä AmmattikorkeakouluTET:ssä ja YliopistoTET:ssä

Vaasan lyseon lukion fysiikan MyTech-vierailu ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun VAMK:iin

Kehittäjäopettajan kokemuksia ammattikorkeakouluyhteistyön kehittämisestä Vaasasta

Vaasan lyseon lukion opiskelijoiden MYTech-päivä Wärtsilässä ja Vaasan ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa ja Technobothnialla

Sosiaapipsykologian kurssilta tehtiin Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluVISIT Vaasan ammattikorkeakouluun VAMK:iin Vaasassa

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilta tehtiiin Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT Vaasan ammattikorkeakouluun VAMKiin

 

 

 

 

 

Comments are closed.