Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin Mytech-kierros ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun fysiikan kurssille kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin Mytech-kierros ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun fysiikan kurssille kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Mytech-vierailu aloiutettiin vierailulla ABB:lla.

Sisällytimme Vaasan lyseon lukiolla Teknologiateollisuus ry:n MyTech-projektin osaksi fysiikan ensimmäistä kurssia. Lähes kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vierailivat lukuvuoden 2019-20 aikana ABB:lla ja Vaasan ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa tutustuen samalla MyTech-projektin vaihtoehtoisista teemoista valittuun aiheeseen Kiertotalous ja ilmastonmuutos.

Projekti aloitettiin tutustumalla teemaan. Tarkoituksena oli jo ennen vierailuja avata käsitettä kiertotalous ja miettiä siihen liittyviä ammatteja ja opiskelumahdollisuuksia. Vierailupäivänä jokainen opiskelijaryhmä aloitti vierailunsa jostakin ABB:n toimipisteestä, josta jatkettiin Vaasan ammattikorkeakouluun. ABB:lla opiskelijoille kerrottiin yrityksestä ja sen toiminnasta yleisesti sekä valitun teeman näkökulmasta syventymällä tarkemmin siihen, miten ABB huomioi kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen omassa toiminnassaan. Vaasan ammattikorkeakoulun vierailulla kierrettiin Technobothnia-laboratorion tiloissa, joissa henkilökunta esitteli eri alojen mahdollisuuksia ja laboratorion sisältöä. Päivästä riippuen tutustuttiin esimerkiksi 3D-tulostukseen, automaatioon, robottien ohjelmointiin sekä suurjännitelaboratorioon.

Tavoitteenamme oli tehdä tekniikan alaa tutummaksi ja lisätä fysiikan opiskelun kiinnostusta erityisesti juuri ensimmäisen vuoden opiskelijoille, sillä koulullamme on sopimus erillisvalinnasta Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK.n kanssa mm. tekniikan alan koulutusohjelmiin ja fysiikan opinnot ovat keskeinen osa valintaperusteita. Olikin tärkeää herättää mahdollinen kiinnostus jo lukio-opintojen alkuvaiheessa, jotta vaaditut kurssit ehtisi suorittaa lukioaikana.

Kerätyn palautteen perusteella projekti jossakin määrin täytti tavoitteensa. Kun projektiin osallistui kokonainen vuosikurssi, oli odotettavissa, ettei projekti ole läheskään kaikille mieluinen. Kuitenkin se, että edes osa opiskelijoista koki kiinnostuneensa projektin myötä enemmän teknologiasta sekä fysiikan opiskelusta oli saavutettu hyöty. Ja vaikka osalla kiinnostus ei varsinaisesti kasvanut, niin useista palautteista kävi kuitenkin ilmi, että projekti koettiin mielenkiintoisena ja uutta oli opittu niin teknologiasta, kiertotaloudesta kuin tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksistakin.

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n opetuslaboratoriossa technobothnialla tutustuttiin mm. robotteihin ja 3D-tulostamiseen.

Teksti: Laura Kosomaa, fysiikan ja matematiikan päätoiminen tuntiopettaja, Vaasan lyseon lukio

Kuva: Arja Ulvinen

Comments are closed.