Browsed by
Kuukausi: huhtikuu 2020

Tiedeviikko ja My Tech-vierailut

Tiedeviikko ja My Tech-vierailut

Tammikuussa Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa (PSYL) järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Tiedeviikko –tapahtuma. Tiedeviikko koostui useasta eri tapahtumasta (paneelikeskustelut, yritysvierailut, asiantuntijaluennot ja erilaiset työpajat), mihin osallistui viikon aikana kokonaisia opetusryhmiä, sekä aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita. Lisäksi Tiedeviikolle osallistui paikallisia yrityksiä Satakunnan kauppakamarin kanssa yhteistyössä järjestettyihin ”Miten tiede näkyy yrityksissä?” –esittelyihin. Omasta työstään, yrityksestään ja tieteestä oli puhumassa Aurubis Finland Oy:n HR-asiantuntija Anni Kataja, Siru Innovationin toimitusjohtaja Mikko Alho ja Toni Merilehti, sekä Outotec Finlandilta tutkija Tuomo Nyyssölä. Lukion työelämäkumppanit –hankkeen resurssilla järjestettiin…

Read More Read More

Työelämätietoutta opiskelijoille työelämäpäivien muodossa

Työelämätietoutta opiskelijoille työelämäpäivien muodossa

Opiskelijoille järjestettiin Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa 4.12.2019 perinteinen työelämäpäivä. Päivän ohjelmassa oli kaikille yhteinen Lauri Järvilehdon pitämä asiantuntijapuheenvuoro, mitä oli kuulemassa lähes kaikki 1. ja 2. vuoden opiskelijat, eli yhteensä lähes 250 lukiolaista.  Puhujaksi valittiin Aalto –yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto. Puheenvuorossaan Järvilehto kertoi paitsi omasta työhistoriastaan, myös tulevaisuuden työelämän muutoksesta, sekä tulevaisuuden osaamistarpeista lukiolaisille. Tämän jälkeen päivän ohjelma jatkui paikallisten työelämän edustajien pitämillä puheenvuoroilla, joista opiskelijat valitsivat kaksi, mitä halusivat kuulla. Työelämän edustajia oli paikalla yhteensä yhdeksän, ja heitä kaikkia…

Read More Read More

 Biokemian kurssilla Orionin pesulaboratorioon 

 Biokemian kurssilla Orionin pesulaboratorioon 

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion Biokemian kurssin opiskelijat kävivät helmi-maaliskuun aikana tutustumassa Orionin lääketehtaan yhteydessä sijaitsevaan pesulaboratorioon. Orionin Turun tehdaskompleksiin kuuluu pilleri- ja voidemuotoisten lääkkeiden valmistuslinjojen ohella useita tutkimus- ja kehityslaitoksia. Pesulaboratoriossa kehitetään menetelmiä, joita käytetään muun muassa tuotantolaitteiston puhdistamiseen lääkejäämistä, mikä mahdollistaa useiden lääkkeiden valmistamisen samoilla arvokkailla laitteilla.  Vierailun aikana opiskelijat perehdytettiin Orion Oyj:n maailmanlaajuiseen toimintaan ja yhtiön tuottamiin lääkkeisiin. Esityksen aikana saatiin tietoa myös lääkkeiden kehittämisprosessista ja kehitteillä olevista lääkkeistä. Opiskelijoille kerrottiin, että Orion Oyj:n toiminta on erittäin laajaa ja tehokasta yhtiön kokoon nähden….

Read More Read More

TSYK:n biokemian kurssin opiskelijat vierailulla Orionilla 

TSYK:n biokemian kurssin opiskelijat vierailulla Orionilla 

   Kevään 2019 lopulla järjestettiin kaksi vierailupäivää, joissa pääsin tutustumaan Turun Orionin pesulaboratorion toimintaan. Jälkimmäisen vierailukerran lopulla syntyi idea siitä, millaista yhteistyötä voisimme lähteä tekemään seuraavana lukuvuonna. Alkutalven 2019 aikana sovimme käytännönjärjestelyistä.   Orionin kanssa päätettiin sitoa lukiossamme järjestettävään koulukohtaiseen soveltavaan biokemian kurssiin. Biokemian kurssi on kemiaa ja biologiaa integroiva kurssi, jossa tehdään eri biomolekyyleihin liittyviä kokeellisia töitä teorian opiskelun lomassa. Lääketeollisuus on aiheena kemiaa ja biologiaa hyvin integroiva. Biokemian kurssi oli luonteva valinta yhteistyöhön, sillä lääkkeitä voidaan tarkastella sekä kemiallisten, että biologisten ominaisuuksien näkökulmasta. Yrityksen kannalta yhteistyön tarkoituksena on saada näkyvämmäksi kemian alan työpaikkoja sekä saada myös tulevaisuudessa lisää uusia motivoituneita…

Read More Read More

Musiikin lähettiläät Kerttulin lukiossa

Musiikin lähettiläät Kerttulin lukiossa

Kerttulin lukio on osallistunut työelämän yhteistyöhankkeeseen musiikin osalta viemällä musiikkia talon ulkopuolelle vanhusten palvelutaloihin. Toinen projekti joka koulullamme on musiikin saralla ollut käynnissä, on liittynyt Turun konservatorion kanssa tehtyyn yhteistyöhön, jonka puitteissa konservatorion opiskelijoita on osallistunut apuopettajan roolissa lukion musiikintunneille. Avaan molempia projekteja tarkemmin tässä kirjoituksessa. Turun kaupungin Kerttulin vanhainkoti sekä Parkinmäen palvelutalo toimivat kanssamme hienossa yhteistyössä ideoidessamme opiskelijoiden kanssa yhteistä musiikillista kohtaamista vanhusten kanssa. Opiskelijat suunnittelivat kokonaisuuden, joka toimisi muistisairaiden vanhusten päivän piristyksenä. Pieni, mutta sitäkin innostuneempi porukka Kerttulin lukiolaisia…

Read More Read More

Työelämäkokeiluja TE1 ja ENA16 –kursseille

Työelämäkokeiluja TE1 ja ENA16 –kursseille

Työelämäyhteistyön kokeilut jatkuivat myös muiden oppiaineiden parissa. Pakolliselle terveystiedon TE1- kurssille järjestettiin työelämävierailut Diakon Oy:lle maaliskuussa 2020. Terveystiedon kurssin sisältöihin liittyy ihmisen kokonaisvaltainen terveys, ja terveyden tukeminen. Diakonilla työskentelee monia terveydenhuollon ammattilaisia. Erityisesti liikunnan –ja terveystiedon opettaja Anne Variksen ajatuksen pohjalta hän halusi opiskelijoiden tutustuvan toimintaterapeutin työhön. Terveystiedon ryhmäläiset kävivät vierailuilla maaliskuun alkupuolella Diakonin Tiilimäen toimipisteessä Porissa, missä vierailijoille olikin varattu saliin kattavat tutustumismahdollisuudet erilaisiin apuvälineisiin. Toimintaterapeuttien toimenkuva on laaja, ja asiakkaiden kirjo on aina lapsista vanhuksiin. Lapsien kanssa työskentelemisessä…

Read More Read More

Työelämäyhteistyön kokeiluja PS2-kurssille

Työelämäyhteistyön kokeiluja PS2-kurssille

Lukion työelämäkumppanit –hanke on edennyt Porin kaupungin lukioiden osalta mukavasti kuluneen lukuvuoden aikana, vaikka blogin puolella on ollut hieman hiljaista! Hankkeessa on ollut mukana neljä kehittäjäopettajaa, jotka ovat suunnitelleet työelämäkokeiluja pääsääntöisesti oman oppiaineensa opetukseen. Koordinaattori on tehnyt muutamia lyhyitä kokeiluja muiden aineiden opettajien kanssa. Hankkeen puitteissa tehdyt toimenpiteet ovat olleet yksittäisiä kokeiluja, sekä kokeilujen ideoimista ja kehittämistä. Tavoitteena on ollut sekä opiskelijoiden, että opettajien työelämätietouden lisääminen monipuolisten työelämän edustajien välittämän ajankohtaisen tiedon avulla. Nyt kuluvan kevään aikana tavoitteeksi onkin otettu…

Read More Read More

Lukiolaiset toimivat AMK-oppilaiden ohjauksessa ja toteuttivat toimintatuokion esikoululaisille

Lukiolaiset toimivat AMK-oppilaiden ohjauksessa ja toteuttivat toimintatuokion esikoululaisille

Ohjatun toimintatuokion tavoitteena oli saada lukiolaiset kiinnostumaan tekniikan alasta ja mahdollisista tekniikan opinnoista. Toimintatuokion aikana pyrittiin herättämään lukiolaisten ja esikoululaisten kiinnostus tekniikkaan erilaisten tehtävien, leikkien ja pelien avulla. Toimintatuokion jälkeen haastatelluiden lukiolaisten kiinnostus Turun ammattikorkeakoulua kohtaan tulevana opiskelupaikkana kasvoi merkittävästi. Ennen pajatyöskentelyä lukiolaisten kiinnostus oli lähes olematonta. Yrityselämän yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä tuokion toteutukseen ja tavoitteisiin. IndustrySimistä todettiin: ”Ainutlaatuista, että tällaista järjestetään. Jos kukaan lukiolaisista tai lapsista sai pienenkään kipinän tekniikan alalle, olemme onnistuneet hyvin.” Tekniikkaa esikoululaisille -projektipajassa AMK-opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat…

Read More Read More