Browsed by
Kuukausi: maaliskuu 2019

Mapathon -kartoitustapahtuma Turun lukioissa

Mapathon -kartoitustapahtuma Turun lukioissa

Kolmen turkulaisen lukion GE4-kurssilaiset (n. 60 opiskelijaa) osallistuvat Lounaistiedon paikka-asiantuntijan, Turun yliopiston geotieteiden laitoksen opettajien ja maantieteen lukio-opettajien kanssa Mapathon-kartoitustapahtumaan. Mapathonissa kuka tahansa voi tehdä ohjatusti karttakorjauksia esimerkiksi omasta lähiympäristöstä tai auttamalla kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, kuten Lääkärit ilman rajoja -järjestöä, karttojen tekemisessä. Yliopiston opettajat luennoivat tapahtuman aluksi kartoitettavien alueiden maantieteestä sekä kulttuurieroista kaupunkien ja maaseudun välillä, jotka olivat opiskelijoille lähes tuntemattomia. Tämän jälkeen opiskelijat kertoivat kartoittamisesta ja työn toteuttamisesta esimerkkien avulla. Lounaistiedon paikkatietoasiantuntijat informoivat opiskelijoita OSM-tilin luomisesta, muokattavan alueen valinnasta, alueen kartoittamisesta…

Read More Read More

Senioreiden korkeakoulupäivänä tutustuttiin korkeakouluopintoihin Vaasan yliopistossa ja Vaasan ammattikoreakoulussa VAMK:ssa

Senioreiden korkeakoulupäivänä tutustuttiin korkeakouluopintoihin Vaasan yliopistossa ja Vaasan ammattikoreakoulussa VAMK:ssa

Vaasan lyseon lukion toisen vuoden opiskelijat saivat nauttia Senioreiden korkeakoulupäivästä 20.3.2019. Päivään osallistuminen kuului OP02-kurssin suorittamiseen. Korkeakoulupäivässä kävimme tutustumassa Vaasan yliopistoon ja Vaasan ammattikorkeakouluun VAMK:iin. Itse olin mukana tapahtuman suunnittelussa yhdessä Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikoreakoulun opiskelijoiden kanssa. Tämän jälkeen osallistuin korkeakoulupäivään yhdessä oman ryhmäni kanssa. Olin mukana korkeakoulupäivän suunnittelukokouksessa, johon osallistui kummankin korkeakoulun opiskelijoita ja markkinointihenkilöstöä sekä minä ja opinto-ohjaaja. Kokouksessa laitoimme päämme yhteen ja pohdimme, minkälainen on kiinnostava ja opettavainen tapahtuma lukiolaiselle. Päätimme yhdessä painottaa opiskelijoiden osallistamista ja…

Read More Read More

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilta tehtiiin Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT Vaasan ammattikorkeakouluun VAMKiin

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilta tehtiiin Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT Vaasan ammattikorkeakouluun VAMKiin

Vaasan lyseon lukion opiskelijat tekivät 19.3.2019 Liiketalouden ammattikorkeakouluVISITin Vaasan ammattikorkeakouluun. Mukana oli Yritystieto-kurssin ja liiketalouden opiskelusta kiinnostuneita opiskelijoita. Vierailulla tutustuimme Liiketalouden ja International Business -linjan opintoihin ja opiskeluun. Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT:n tarkoituksena oli saada lisätietoa Vaasan ammatikorkeakoulun tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja näin tehostaa Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun välille luodun erillisväylän käyttöönottoa. Ensimmäisenä meidät vastaanotti liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan johtaja Elina Martin, joka toivotti meidät tervetulleeksi ja esitteli meille Vaasan ammattikorkeakoulun. Sen jälkeen siirryimme englannin opettajan Päivi Aurasen johdalla englannin…

Read More Read More