Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa -kurssi

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa -kurssi

Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aikana Vaasan lyseon lukiossa on kehitetty työelämälähtöistä luentosarjaa, jossa yhdistyvät työelämä-, kansainvälisyys ja yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet. Luentosarjan tavoitteena on ollut esitellä kansainvälisiä uria, työtehtäviä ja yrittäjyyttä sekä globalisoituvassa maailmassa tarvittavia työelämä- ja businesstaitoja. Lisäksi tavoitteena on ollut nostaa esille, mitä kansainvälisyys tarkoittaa opiskelijoille, työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille, mutta myös globaalilla tasolla toimiville järjestöille ja niissä toimiville henkilöille.

Luentosarjan luennoilla käymällä opiskelijoilla on ollut mahdollista suorittaa opinto-ohjauksen yhteyteen kehitetty uusi Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa -kurssi (OP07). Usein yleisö tuli kuitenkin paikalle muilta kursseilta, kun opettajat integroivat luentojen sisältöjä omiin oppiaineisiinsa. Luentosali olikin useinmiten täynnä ja osallistujia parhaimmillaan yli 200 opiskelijaa. Luentosarja lisäsikin kollegiaalisuutta myös oman koulun opettajien kesken ja ylitti ainerajoja, kun useammalta kurssilta osallistuttiin samalle luennolle.

Luentosarja on toteutettu kahden lukuvuoden aikana. Luentojen lisäksi on pidetty workshopeja ja paneelikeskusteluita. Luentosarjaa ja siihen liittyviä paneelikeskusteluja, projekteja ja kyselytunteja on suunniteltu yhdessä opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteisissä suunnittelukokouksissa. Paneelikeskusteluihin ja kyselytunneille opiskelijat ovat keksineet kysymyksiä ja toimineet tapahtumissa juontajina.

Kestävän kehityksen -paneelikestustelussa oli vieraita Vaasan yliopistosta, ABB:ltä ja Euroopan parlamentista.

Luentosarjan suunnittelu ja toteutus kahden opettajan yhteistyönä oli myös hyvä juttu, koska asioita pystyi silloin paremmin tarkastelemaan yli ainerajojen. Myös paneelikeskustelujen ja projektien järjestäminen oli tiiminä helpompaa, kun työtä pystyi suunnittelu- ja toimeenpanovaiheessa jakamaan. Opettajille luentosarjan toteutus oli hyvä tiimityökokemus!

Keskeinen havainto opettajillekin on ollut se, miten kansainvälisyys ja kestävän kehityksen teemat kuuluvat niin merkittävällä ja monella tavalla työtehtäviin. Eri työpaikoilla niin politiikassa, yrityksissä kuin korkeakouluissa pohditaan kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Myös insinöörit ja teknologia on valjastettu etsimään ratkaisuja näihin kysymyksiin. Tämä on osaltaan motivoinut opiskelijoita esimerkiksi politiikkaan, kauppatieteisiin ja teknologiaankin.

Luennoilla on ollut monenlaisia vieraita yrityksistä, korkeakouluista, mutta myös politiikasta aina Euroopan parlamenttia ja komissiota myöten. Useimmat vieraat olivat koulun entisiä opiskelijoita eli alumneja. Entisinä koulun opiskelijoina heidän kanssaan on ollut helppo sopia vierailuista. Lisäksi luentojen kautta on usein avautunut syvempääkin yhteistyötä. Syntyneitä yhteyksiä ja verkostoja on pystytty hyödyntämään muilla lukion kursseilla tehdyssä yritysyhteistyössä ja koulun ja yritysten asiakasprojekteissa.

Luontosarjan järjestäminen on ollut helppo tapa toteuttaa kansainvälisyys-, työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta. Edellytyksenä tietysti on, että koulussa on varattu resurssia kansainvälisyys-, työelämä ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Ihan talkootyönä tällainen luentosarjakaan ei synny. Toisaalta luentosarja voidaan toteuttaa myös aineenopettajien yhteissuunnitteluajalla yhteistyössä eri aineryhmien kesken. Silloin koko koulu osallistuu sen tekemiseen eikä työ jää yhden tai kahden opettajan vastuulle. Lisäksi luennoille kannattaa varata oma paikka kansainvälisyys-, työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen vuosikellosta tai muuten sopia kuka sen toteutuksesta vastaa.

Suunnittelupalaverissa ideoidaan Vaasa Climate Change konferenssin toteuttamista ja Vaasan lyseon lukion osallistumista konferenssiin.

Teksti: Karoliina Saharinen ja Mika Jokiaho

Kuvat: Mika Jokiaho

 

Luentosarjan luennot ja niistä aiemmin julkaistut blogikirjoitukset:

Lukion työelämäkumppanit -etäluennolla EU-kyselytunti Vaasan lyseon lukiossa

Kuulumisia aitiopaikalta Euroopan unionin komissiosta Vaasan lyseon lukion Lukion työelämäkumppanit -luennolla

Vaasan lyseon lukion Lukion työelämäkumppanit -luennolla aiheena myynti ja markkinointi sekä projektivastaavan työ

Vaasassa lukiolaiset mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ilmastokonferenssia Vaasan yliopistossa

Vaasassa tutustuttiin kirkkoon ja seurakuntaan työpaikkana Lukion työelämäkumppanit -luennolla

Euroopan parlamentin tulkki piti Lukion työelämäkumppanit -luennon Vaasan lyseon lukiossa

Lukiolaiset mukana YLE Tieteen I love muovi -kampanjan videon teossa Vaasassa

Vaasassa Kestävän kehityksen -paneelikeskustelussa opittiin, että maailmaa parannetaan työpaikoilla

Mietteitä Kestävän kehityksen -paneelikeskustelun suunnittelusta ja itse tilaisuudesta

Lukion työelämäkumppanit -luennolla aiheena Vaasassa kansainväliset kriisinhallintatehtävät

Vaasan lyseon lukion Lukion työelämäkumppanit -luentosarjan avausluennolla käsiteltiin startup-yrittäjyyttä ja joukkorahoitusta


 

Comments are closed.