Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämäyhteistyötä englannin kurssille

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämäyhteistyötä englannin kurssille

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita työelämälähtöisellä englannin tunnilla tutustumassa Prohoc Oy:n toimintaan ja arvoihin.

Vaasan lyseon lukiossa tehtiin työelämäyhteistyötä projektiliiketoiminnan palveluita tuottavan insinööritalon Prohoc Oy:n kanssa englannin Opiskelu, työ ja toimeentulo -kurssilla (ENA06). Teemana yhteisessä työelämälähtöisessä projektissa oli Prohoc Oy:n arvot ja brändin työstäminen. Kurssin aihepiireihin kuuluvat opiskelu, työelämä ja liiketoiminta, joten projekti sopi aiheena mainiosti kurssin teemoihin. Prohocin työkielenä on englanti, joten projektin toteuttaminen onnistui suurelta osin englanniksi.

Projektin toteutukseen käytettiin noin kolme 75 minuutin oppituntia, minkä lisäksi opiskelijat pohtivat ja valmistelivat toteutusta kotiläksyjen muodossa. Suunnittelimme ja ideoimme etukäteen yhdessä Prohocin operatiivisen johtajan Ilkka Palolan kanssa projektin sisältöä ja toteutusta, jonka jälkeen esittelin projektin opiskelijaryhmälleni.

Opiskelijat suhtautuvat aluksi hiukan epäröiden työelämäyhteistyöhön, mutta ensimmäisen vaiheen eli yritysvierailun jälkeen kaikki olivat todella innostuneita. Opiskelijoiden mielestä oli mielenkiintoista ja antoisaa päästä konkreettisesti yrityksen tiloihin ja kuulla siellä mm. Prohoc Oy:stä yrityksenä, työntekijöistä, heidän koulutuksestaan ja muista vaadittavista ominaisuuksista. Kyseisellä vierailulla Palola myös kertoi tehtävästä, joka opiskelijoiden oli määrä toteuttaa: Tutustuttuaan sosiaalisen median, yrityksen www-preesensin ja haastattelujen avulla yrityskuvan ja -kulttuurin rakentamiseen ja toteuttamiseen. Opiskelijoiden tuli laatia ehdotus yrityksen arvojen sisällöstä sekä arvioida, miten hyvin yritys on onnistunut kuvaamaan arvot.

Yritysvierailun jälkeen opiskelijat ryhtyivät selvittämään Prohocin yrityskuvaa ja -kulttuuria ja sen pohjalta suunnittelemaan kysymyksiä tulevaa haastattelua varten. Parin viikon kuluttua saimme kolme Prohocilaista vieraiksemme koululle oppitunnille. Opiskelijat haastattelivat heitä pienissä ryhmissä englanniksi. Haastattelukokemus oli sekä omasta, että opiskelijoiden näkökulmasta erittäin positiivinen. Opiskelijat kokivat merkitykselliseksi sen, että saivat käyttää englantia autenttisessa tilanteessa ja samalla oppivat paljon haastateltavistaan ja yrityksestä.

Korona-pandemian vuoksi projektin purku kutistui valitettavasti opiskelijoiden töiden arviointiin etänä. Alun perin oli tarkoitus, että Palola olisi tullut vielä koulullemme, jossa opiskelijat olisivat esitelleet suullisesti englanniksi heränneet ajatuksensa ja ehdotuksensa.

Kaiken kaikkiaan työelämälähtöinen projekti oli mielestäni mielekäs. Oli hienoa seurata, kuinka opiskelijat innostuivat tehtävästä ja kokivat, että he saivat tehdä jotain ”oikeasti”.

Vaasan lyseon lukion englannin kurssin opiskelijat mukana Prohoc Oy:n arvojen ja brändin uudistamisprojektissa

Teksti ja kuvat: Hanna Perhiö, englannin lehtori, Vaasan lyseon lukio

Comments are closed.