Featured
Tapahtumilla vääntöä lukiolaisten työelämätaitoihin

Tapahtumilla vääntöä lukiolaisten työelämätaitoihin

Projektin virtuaalitapahtumissa käsitellään IT-alan työn erityispiirteitä yhdessä opiskelijoiden kanssa Lukion työelämäkumppanit-projektin puitteissa tuotetaan opiskelijoille kiinnostavia digialan tapahtumia kuluvan kevätlukukauden 2021 varrella. Näissä tuotannoissa yhdistävänä tekijänä on moderni IT-ala, temaattisesti työelämälähtöisten tapahtumien aihepiiri on hyvinkin laaja. Tarkoitus on valottaa nuorille työelämässä eri tavoin vaikuttavia tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa. Projektin kohdealueet ovat Porin, Turun ja Vaasan kaupungit; toteutuskumppaneina toimivat Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Julkisten tapahtumien konkreettinen toteutusvastuu on Turun yliopiston oppimisanalytiikkakeskuksella. Tapahtumat lisäävät projektin vaikuttavuutta, ja sen myötä kohderyhmälle tulee näkyväksi…

Read More Read More

Vaasassa kehitettiin aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatus taitoja koko koulun voimin

Vaasassa kehitettiin aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatus taitoja koko koulun voimin

Vaasan lyseon lukiossa jatkettiin LukioTEKO-hankkeessa aloitettua Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää oppilaitoksen työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi. Tavoitteena on ollut verkostoitua yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja luoda oppiaineen kursseihin integroitavia työ- ja elinkeinoelämälähtöisiä käytäntöjä sekä päivittää työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategia ja vuosikello. Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut tehdä lukiokoulutuksesta työelämälähtöisempää ja tuoda työelämän ilmiöt osaksi lukiokursseja. Näin on avattu näkymiä Vaasan alueen elinkeinoelämän työtehtäviin ja työpaikkoihin. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on avannut näkymiä koulutuspolkuihin, joita pitkin näihin…

Read More Read More

Vaasassa luotiin opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon

Vaasassa luotiin opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon

Vaasan lyseon lukiossa on kehitetty opintopolkua kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon yhteistyössä Vaasan yliopiston kauppatieteiden ja Vaasan Osuuspankin, Octo Solutions Oy:n ja SanomaPro Oy:n kanssa. Opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon sisältää Taloustiedon (YH02) ja Talousmatematiikan (MAB06) kurssien yhteyteen suunniteltuja työelämälähtöisä uusia käytäntöjä, mutta myös OmaTalous-seminaarin ja OmaTalous-hachatonin toimintamallit, joilla kurssien ohessa voidaan nostaa tärkeitä oman talouden hallintaan liittyviä teemoja esille. Hankkeen aikana syntyneen verkoston myötä myös vierailut Vaasan ylipistossa, yrityksissä, mutta myös Pörssissä ja Suomen Pankissa syventävät taloustiedon opetusta ja oppimista ja avaavat…

Read More Read More

Opiskelijat etäopastuksella Porin taidemuseossa

Opiskelijat etäopastuksella Porin taidemuseossa

Porin lyseon opiskelijat pääsivät osana kuvataiteen kurssiaan tutustumaan Porin taidemuseoon. Järjestimme Porin taidemuseon kanssa yhteistyöprojektin etäopastuksien muodossa. Se oli uusi aluevaltaus meille molemmille osapuolille. Lyseon lukio oli siis ensimmäinen oppilaitos, joka testasi heidän kanssaan ns. ”live-etäopastusta”. Yhteensä näitä opastuksia oli meillä kolme, joten pystyimme testaamaan, miten onnistuu ja mitä ei kannata kokeilla.   Toteutimme yhteydenoton Microsoft Teamsin välityksellä. Opiskelijat olivat luokassa, käytimme opettajan pöytätietokonetta ja luokan videotykkiä. Näin ainakin me luokkana saatoimme kokea olevamme osa ryhmää. Saimme opastuksen ”My perversion…

Read More Read More

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuteen työelämäyhteistyötä

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuteen työelämäyhteistyötä

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin Yrittäjyyden ja liiketalouden opintojen yhteyteen on suunniteltu Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aikana uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Satakuntalaiset ilmastotalkoissa

Satakuntalaiset ilmastotalkoissa

Porissa lukiolaiset osallistuivat osana Ilmastotalkoot-pienprojektia Satakunnan ammattikorkeakoulun Ilmastotalkoot Satakunnassa -tapahtumaan. Porin lukioissa on jo pitkään tehty yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämänkumppanit-hankkeen eräänä osahankkeena oli tarkoitus järjestää lukiolaisille kurkistuskurssi korkeakoulun ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmaan. Tämä kurkistuskurssi jouduttiin kuitenkin perumaan koronapandemian vuoksi, mutta sen tilalla toteutettiin pienimuotoisempi yhteistyöprojekti: Ilmastotalkoot. Marraskuussa 2020 kolme Porin Lyseon lukion opetusryhmää eli yhteensä noin 70 opiskelijaa osallistui Ilmastotalkoot-webinaariin, jonka Satakunnan ammattikorkeakoulu järjesti lähinnä omille opiskelijoilleen. Webinaarissa tutustuttiin monipuolisesti Satakunnan energiantuotantoon ja kasvihuonekaasujen päästökehitykseen. Nämä aihepiirit limittyivät sopivasti…

Read More Read More

Lukiolaiset lapsia liikuttamassa

Lukiolaiset lapsia liikuttamassa

Katsaus Porin suomalaisen yhteislyseon lukion liikunnanohjauskurssin yhteistyöhön Porin Yleisurheilu ry:n kanssa.   Opettajan kynästä PSYllin lukion liikunnanohjauskurssi LI 12 toteutti paikallisen urheiluseura Porin Yleisurheilun kanssa ohjauskurssin, jossa lukion opiskelijat ohjasivat iltaisin koulupäivän jälkeen urheiluseuran lapsille liikuntaa Porin urheilutalon tiloissa. Idea lähti opettajainhuoneessa kollegani kanssa pohtien, miten toteuttaisimme liikunnanohjauskurssin näin koronan aikana, jotta kurssista tulisi kiinnostava ja täyttäisi kurssille asettamat tavoitteet. Koronan vuoksi emme päässeet ohjaamaan liikuntatunteja, joten oli keksittävä jotain muuta tilalle. Me opettajat olemme entisiä yleisurheilijoita, joten otimme paikalliseen…

Read More Read More

Yhteistyötä SanomaPron ja Vaasan yliopiston kanssa taloustiedon kurssilla Vaasassa

Yhteistyötä SanomaPron ja Vaasan yliopiston kanssa taloustiedon kurssilla Vaasassa

OmaTalous –hachatonissa tehtyjen ideoiden pohjalta on tehty yhteistyötä myös Vaasan yliopiston kauppatieteiden ja SanomaPRO Oy:n kanssa 7.12.2020. SanomaPron tuottaja Katriina Laturi vieraili Taloustiedon-kurssin (YH02) oppitunnilla kertomassa omasta työstään oppimateriaalien tuottajana ja oppimateriaalin tekemisestä. Hän kertoi SanomaPron uuden yhteiskuntaopin Uutishuoneen kehitystyöstä ja vaiheista. Samalla tunnilla mukana oli myös Vaasan yliopiston väitöskirjatutkija Saija Alanko kertomassa omasta tutkijanurastaan ja omasta taloustiedon oppimateriaaleja koskevasta tutkimuksesta sekä kauppatieteiden opiskelusta Vaasan yliopistossa. Oppitunnin lopuksi annettiin opiskelijoille tutkimustehtävä lähteä tutkimaan SanomaPron uutta taloustiedon digitaalista taloustiedon oppimateriaalia soveltaen…

Read More Read More

Työelämäpuhujia terveystiedon ja liikunnan oppiaineisiin

Työelämäpuhujia terveystiedon ja liikunnan oppiaineisiin

Mikko Lampinen: Koreografi – tanssija, visuaalinen suunnittelija, kulttuurituottaja ja videokuvaaja, toiminnanjohtaja Pori Dance Company   Esitelmä ”sisäinen yrittäjä” ke 27.1 klo 12- 12-35 etäyhteyksin. Kuuntelijoina oli psyllin LI 10 tanssikurssin opiskelijat ja muutamia kiinnostunut lukion 2 vuoden opiskelija. Mikko Lampinen, entinen porilainen ja Kuninkaanhaan urheilulukion opiskelija. Kertoi opiskelijoille omaa tarinaansa, mitä hän opiskellut, missä eri paikossa ja ammateissa hän työskennellyt ja missä hän nyt on tällä hetkellä mitä tästä eteenpäin. Mikko avasi erilaista opintopolkuaan kohti omaa unelmaansa. Tällaiset puheenvuorot on hyviä,…

Read More Read More