Koronavirus ja kevät 2020

Koronavirus ja kevät 2020

Kevään aikana maailmaa vauhdikkaasti muuttanut korona-viruksen leviäminen vaikutti luonnollisesti myös hankkeemme toimintaan. Keväälle suunnitellut MAB6-kurssien vierailut Länsi-Suomen osuuspankissa siirtyivät (mahdollisesti) tulevaisuuteen, kuten myös monet muut kehittäjäopettajien suunnitelmat. Suuremmista kokonaisuuksista keväälle oli aikataulutettu uudenlaista korkeakouluyhteistyötä ja työelämäyhteistyötä sisältävä erityisesti nyt pilotointivaiheessa BI2-kurssin opiskelijoille tarjottu mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja Satakunnan ammattikorkeakoulun Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutusohjelmassa, mutta tätä toteutusta siirrettiin syksyyn – palaamme asiaan siis myöhemmin! Myös alustavia opeTET-järjestelyjä ja suunnitelmia oli tehty keväälle, mutta niiden toteutuminen siirtyy (toivottavasti) syksylle 2020. Kevään aikana katsetta…

Read More Read More

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämälähtöiset teknologialeirikoulut Kiinaan ja Japaniin

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämälähtöiset teknologialeirikoulut Kiinaan ja Japaniin

Vaasan lyseon lukio toteutti vuoden 2019 aikana teknologiapainotteiset leirikoulut Kiinaan ja Japaniin. Yhteistyökumppaneina Kiinan leirikoulussa olivat Wärtsilä, ABB ja Alteams. Wärtsilä oli yhteistyöyritys myös Japanin leirikoulussa ja lisäksi teimme oppilaitosyhteistyötä Toyamassa sijaitsevan National College of Technologyn kanssa. Vierailimme molempien leirikoulujen osallistujien kanssa yhdessä myös Vaasan Wärtsilän toimipisteessä ennen leirikouluja. Opiskelijoiden valinnassa painoivat kiinnostus kohdemaahan ja sen kieleen ja kulttuuriin, mutta myös suoritetut kurssit ja opintomenestys matematiikassa ja fysiikassa. Kaikki opiskelijat olivat käyneet kohdemaan kielen kurssien alkeet ennen matkaa. Kiinan leirikoulussa…

Read More Read More

Vaasassa luotiin yhteistyömalli lukion ja ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön

Vaasassa luotiin yhteistyömalli lukion ja ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön

Lukion ammattikorkeakouluyhteistyömallia on kehitetty Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n välisenä yhteistyönä Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Yhteistyön lähtökohtana on Vaasan Lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:n luoma erillisvalintakäytäntö, mikä mahdollistaa sen, että opiskelijoilla on mahdollisuus hakea erillisvalinnan kautta Vaasan ammattikorkeakouluun erikseen sovituilla valintaperusteilla ennen yhteishaun alkamista. Erillisvalinta sisältää tekniikan, sosiaali- ja terveys- ja liiketalouden alat ja näiden koulutusohjelmat. Hakukriteerinä on hyvä opintomenestys erikseen määritellyissä lukioaineissa ja kursseissa ja määriteltyjen erikoiskurssien tekeminen lukioaikana. Erillisvalinta tehdään Opintopolun Vaasan lyseon lukion erillishakulomakkeen kautta….

Read More Read More

Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin Mytech-kierros ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun fysiikan kurssille kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin Mytech-kierros ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun fysiikan kurssille kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Sisällytimme Vaasan lyseon lukiolla Teknologiateollisuus ry:n MyTech-projektin osaksi fysiikan ensimmäistä kurssia. Lähes kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vierailivat lukuvuoden 2019-20 aikana ABB:lla ja Vaasan ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa tutustuen samalla MyTech-projektin vaihtoehtoisista teemoista valittuun aiheeseen Kiertotalous ja ilmastonmuutos. Projekti aloitettiin tutustumalla teemaan. Tarkoituksena oli jo ennen vierailuja avata käsitettä kiertotalous ja miettiä siihen liittyviä ammatteja ja opiskelumahdollisuuksia. Vierailupäivänä jokainen opiskelijaryhmä aloitti vierailunsa jostakin ABB:n toimipisteestä, josta jatkettiin Vaasan ammattikorkeakouluun. ABB:lla opiskelijoille kerrottiin yrityksestä ja sen toiminnasta yleisesti sekä valitun teeman näkökulmasta syventymällä tarkemmin…

Read More Read More

Ammativalokuvaaja kertomassa työstään

Ammativalokuvaaja kertomassa työstään

Kuvataide Ku9 on valokuvauskurssi. Siihen vieraaksi kutsuin porilaisen, Valokuvaamo Studio 1851 toisen perustajan Aliisa Sinkkosen. Valokuvaamoala on usein hyvin kilpailtu paikallisten yrittäjien kesken ympäristön asikkaiden huomiosta. Studio 1851 on valinnut toisenlaisen taktiikan, erikoistumalla yhteen ja erityiseen tekniikkaan jota muilla ei ole tarjolla, joten heidän asiakaskuntansa koostuukin ympäri Suomea. Valtakunnallista huomiota saavuttaakseen he ovatkin panostaneet nettisivuihin. Sieltä löytyy kuvia niin rock-henkilöistä kuin muista julkimoista. Kuvia löytyy myös lapsista, eläimistä ja pariskunnista. Erikoisuutena on 1851 kehitetty märkälevy-kollodiumtekniikalla, jossa kuva valmistuu alumiinilevylle heti…

Read More Read More

Kaupunginarkkitehti vierailulla KU2-kurssilla

Kaupunginarkkitehti vierailulla KU2-kurssilla

  Kuvataidekurssi Ku2 käsittelee rakennettua ympäristöä, arkkitehtuuria ja ympäristötaidetta. Alkuperäisenä ajatuksena koko tähän työelämahankkeeseen lähtemisellä olikin juuri tämä aihealue. Porin kaupunki oli julkistanut arkkitehtuurikilpailun museo-ja kulttuurialan julkisen rakennuksen suunnittelukilpailun. Rakennuksen paikka olisi Porin Lyseon viereinen kortteli. Vielä kun kävi niin että kilpailun voitti minulle tuttu arkkitehti, ajattelin tämän olevan loistava tilaisuus! Otinkin yhteyttä kaupunkisuunnittelutoimistoon, jotta saisimme arkkitehdin vierailulle esittelemään arkkitehdin työtä, kaupungin kaavoitusta ja arkkitehtuurikilpalujen toteuttamista. Myöhemmin olisi tarkoitus seurata rakennusprojektia, haastatella kilpailun voittanutta arkkitehtia rakennuksen eri vaiheissa. Samalla olisi…

Read More Read More

Sarjakuvapiirtäjä vierailulla KU3 -kurssilla

Sarjakuvapiirtäjä vierailulla KU3 -kurssilla

  Kuvataidekurssi Ku3 keskittyy mediaan. Tähän teemaan sopi hyvin porilaisen sarjakuvatuottaja ja -taiteilija Vesa Vitikaisen luento jintohimoisen sarjakuvadiggarin työstä. Niinkuin usein luovalla alalla, harrastus vie mennessään ja työllistää tekijänsä. Luova työ ei elätä, joten hänen pääasiallinen ansionsa tulee muualta. Hän on tyypillinen luovien alojen edustaja. Tämä trendi korostuu tulevaisuudessa muillakin aloilla ja on arkipäivää nykylukiolaisten tulevassa työnkuvassa. Vitikaisen kiinnostus Suomen historiaan ja varsinkin sotahistoriaan on ollut aikoinaan kimmoke hänen harrastukselleen. Sarjakuvassa on tilaa sekä fiktiolle että todellisten tapahtumien mahdollisimman tarkkaan…

Read More Read More

Työelämäyhteistyötä Mainostoimisto C2 Advertising Oy:n kanssa äidinkielen kurssilla Vaasan lyseon lukiossa

Työelämäyhteistyötä Mainostoimisto C2 Advertising Oy:n kanssa äidinkielen kurssilla Vaasan lyseon lukiossa

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Vaasan lyseon lukiossa. Olen samalla myös Lukion työelämäkumppanit -hankkeen kehittäjäopettaja. Näin ollen tarkoituksena oli luoda yhteistyömuotoja sellaisen yrityksen kanssa, joka vastaisi hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöjä. Yhteistyöyritykseksi valikoitui vaasalainen Mainostoimisto C2 Oy. Yritysyhteistyöprojekti toteutettiin äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla 2. Se on lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu kurssi. Yritysyhteistyö alkoi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien vierailulla mainostoimista C2 Oy:hyn. Se käynnistyi yrityksen keskeisten työntekijöiden ja tilojen esittelyllä. Sen jälkeen yrityksen johtaja esitteli meille työtapojaan, työntekijöiden taustoja ja…

Read More Read More

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuteen työelämäyhteistyötä

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuteen työelämäyhteistyötä

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin Yrittäjyyden ja liiketalouden opintojen yhteyteen on suunniteltu Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aikana uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. TAT:n Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssin (YRK04) yhteydessä on osallistuttu TakeOFF ja SLUSH -tapahtumiin ja niiden yhteyteen on ideoitu tehtäviä, jotka tehdään vierailupäivän aikana. TakeOFF-tapahtuman tehtävät auttavat oppimaan työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tunnistamaan megatrendejä. SLUSH-tapahtumaan liittyvät tehtävät ohjaavat tutustumaan start up -yrityksiin ja auttavat ymmärtämään, mikä merkitys tapahtumalla on…

Read More Read More

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämäyhteistyötä englannin kurssille

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämäyhteistyötä englannin kurssille

Vaasan lyseon lukiossa tehtiin työelämäyhteistyötä projektiliiketoiminnan palveluita tuottavan insinööritalon Prohoc Oy:n kanssa englannin Opiskelu, työ ja toimeentulo -kurssilla (ENA06). Teemana yhteisessä työelämälähtöisessä projektissa oli Prohoc Oy:n arvot ja brändin työstäminen. Kurssin aihepiireihin kuuluvat opiskelu, työelämä ja liiketoiminta, joten projekti sopi aiheena mainiosti kurssin teemoihin. Prohocin työkielenä on englanti, joten projektin toteuttaminen onnistui suurelta osin englanniksi. Projektin toteutukseen käytettiin noin kolme 75 minuutin oppituntia, minkä lisäksi opiskelijat pohtivat ja valmistelivat toteutusta kotiläksyjen muodossa. Suunnittelimme ja ideoimme etukäteen yhdessä Prohocin operatiivisen johtajan Ilkka Palolan kanssa projektin sisältöä ja toteutusta, jonka jälkeen esittelin projektin opiskelijaryhmälleni. Opiskelijat suhtautuvat…

Read More Read More