Tšernobyl – mitä voidaan oppia ydinvoimasta

Tšernobyl – mitä voidaan oppia ydinvoimasta

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun ja Turun klassillisen lukion opiskelijoita on viimeisen vuoden aikana osallistunut oppimiskokonaisuuteen, jossa tutustutaan säteilyyn Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden kautta. Tähän kokonaisuuteen on kuulunut sekä fysiikkaa että historiaan ja yhteiskunnallisiin seikkoihin liittyviä näkökulmia.

Oppimiskokonaisuus aloitettiin tutustumalla, miten kosmista säteilyä voidaan havaita ja mistä hiukkasista kosminen taustasäteily muodostuu. Tätä varten opiskelijat valmistivat sumukammiot, joissa on pysyvä sumu astiassa. Tähän sumuun osuvat hiukkaset saavat aikaan sumun tiivistymisen pisaroiksi, jolloin voidaan erotella erilaiset hiukkaset.

Kevään 2021 aikana projektiin osallistuvat opiskelijat ovat tavanneet eri alojen asiantuntijoita, joiden kautta on käyty läpi säteilyn ja ionisoivan säteilyn käyttöä myös muissa sovelluksissa kuin ydinvoimaloissa. Tämän lisäksi projektissa on osallistuttu kahteen tarinaan Tšernobylin onnettomuudesta, toinen suomalaisen vaihto-opiskelijan, joka oli onnettomuuden aikana Kiovassa opiskelemassa ja toinen tarina kiovalaisen henkilön esittämänä. Ensimmäisessä opiskelijat pääsivät mukaan tapahtumiin Kiovassa ja samalla myös siihen minkälainen oli Neuvostoliiton aikainen Kiova. Toisessa tarinassa tutustuttiin myös paremmin ydinvoimalaonnettomuuden puhdistusoperaatioon ja siihen mitä vaikutuksia onnettomuudella on vielä tänä päivänä havaittavissa mm. ukrainalaisten terveyteen.

Luonnollisesti yhtenä esittelynä oli virtuaalinen vierailu Eurajoen ydinvoimalassa, jossa käytiin hyvin läpi mitä eroja on Suomessa käytössä olevissa ydinvoimaloissa verrattuna Tšernobylissä käytössä olleeseen. Samalla myös käytiin katsaus Olkiluodon ydinvoimalan monipuolisia turvajärjestelmiä. Näiden lisäksi Turun yliopiston professori Jarno Salonen johdatti ionisoivan säteilyn käytön viimeisimpiin lääketieteellisiin sovelluksiin ja siihen mikä tekee niistä mielenkiintoisia fyysikon näkökulmasta.

Valitettavasti projektin päätös, matka Kiovaan ja Tšernobyliin ei toteutunut vielä keväällä 2021, joten projekti on vielä tältä osin kesken. Projektin loppuhuipennuksen odotetaan tapahtuvan keväällä 2022.

 

Fysiikan opettajat

Jaani Paski

Turun klassillinen lukio

Kalle Vähä-Heikkilä

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Comments are closed.