Browsed by
Kuukausi: tammikuu 2021

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen etävierailulla Vaasan lyseon lukiossa

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen etävierailulla Vaasan lyseon lukiossa

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen vieraili 14.1.2021 Vaasan Lyseon lukiossa ajan hengen mukaisesti etäyhteyksien kautta. Vierailu oli osa Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa kehitettyä Opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon –kokonaisuutta. Etävierailun ja keskustelutilaisuuden tavoitteena oli avata Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajan työtä ja urapolkua sekä talouteen liittyviä ajankohtaisia asioita. Opiskelijat osallistuivat tilaisuuden valmisteluun keräämällä kysymyksiä Marjo Nykäselle ja juontamalla tilaisuuden. Tällä vierailulla olivat mukana kaikki toisen vuoden opiskelijat opettajineen. Reilun tunnin vierailun aikana kuulimme Suomen Pankin toiminnasta, minkä lisäksi olimme valmistelleet ajankohtaisia talousaiheisia…

Read More Read More

Työelämäpuheenvuorojen jatkoa Porin lukioissa

Työelämäpuheenvuorojen jatkoa Porin lukioissa

Syksyllä aloitetut virtuaaliset työelämäpuheenvuorot saivat jatkoa Porin lukioissa. Työelämäpuhujia on pyritty saamaan monipuolisesti eri aloilta, jotta lukiolaisten työelämätietoutta ja erilaisten urapolkujen sekä opiskelumahdollisuuksien tunnistamista saadaan kehitettyä. Työelämäpuhujiksi on pyritty saamaan myös uusia tuttavuuksia – ja siinä ollaan onnistuttu! Aivan mahtavan puheenvuoron omasta urapolustaan, yrittäjyydestä, viestintä- ja vuorovaikutustaidoista piti kolmen äidinkielen kurssin (AI2, Elina on porilainen murrekirjailija, ja tehnyt urallaan monenlaista yhteistyötä. Elina puhui mielenkiintoisesti lukiolaisille erilaisiin mahdollisuuksiin tarttumisesta. Elinan tuotantoon voit tutustua hänen kotisivuillaan (elinawallin.fi) Suuret kiitokset Elinalle puheenvuoron pitämisestä!

Liikennefysiikkaa

Liikennefysiikkaa

Turun klassillisen lukion liikennefysiikan kurssi, nimestään huolimatta ei ole pelkästään fysiikkaa, vaan kaikkea liikennepsykologiasta ohjelmointiin ja liikennesuunnitteluun. Kurssilla on tarkoitus antaa kuva siitä mitä liikenne on tänään, tulevaisuudessa ja kuinka liikennesuunnittelulla voidaan vaikuttaa käytettäviin liikennemuotoihin. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Turun liikennesuunnittelutoimiston, Lounais-Suomen LUMA-keskuksen ja Turun AMK:n moottorilaboratorion kanssa. Kurssilla aloitettiin pohtimalla liikennekäyttäytymistä ja etenkin omaa käyttäytymistä osana liikennettä. Mikä vaikuttaa vaaratilanteisiin ja miksi. Tämä osio pelkästään olisi jo oma kurssin aihe, sillä nyt vasta raapaistiin pintaa. Asennoituminen liikenteeseen vaikuttaa myös valittavaan…

Read More Read More

VIKES:n Mun huominen, meidän tulevaisuus -työpajaa pilotoimassa Vaasan lyseon lukiossa

VIKES:n Mun huominen, meidän tulevaisuus -työpajaa pilotoimassa Vaasan lyseon lukiossa

Vaasan lyseon lukion Suomalainen yhteiskunta (YH01) kurssilla osallistuttiin 18.1.—19.1.2021 Viestintä ja kehitys -säätiön VIKES:n Mun huominen meidän tulevaisuus työpajaa -työpaja, jossa oppilaat pääsivät pohtimaan identiteettiä, sananvapautta ja muita meneillään olevaan informaatiovallankumoukseen liittyviä asioita. Työpajaa oli vetämässä Vikesin hankekoordinaattori Kirsi Koivuporras-Masuka. Vikes -säätiö on journalistien solidaarisuussäätiö, joka edistää sananvapautta ympäri maailmaa. Työpaja oli jaettu kahteen oppituntiin, joista ensimmäisellä oppilaat jaettiin ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annettiin aihe. Aiheita olivat “Kuka pääsee ääneen?”, “Mun ennakkoluulot”, “Mun identiteetti” ja “Totta vai valetta”. Aiheista oli…

Read More Read More

Luostiksen opiskelijat syventyivät kirjojen kansiin ja yrityksen brändiin

Luostiksen opiskelijat syventyivät kirjojen kansiin ja yrityksen brändiin

Luostarivuoren Lyseon lukion kuvataiteen ja äidinkielen ryhmät uppoutuivat Lukion työelämäkumppanit -hankkeen siivittämänä tutkimaan kirjojen kansia. Molempien oppiaineiden kursseilla oli tarkasteltavana samat viisi WSOY:n vuonna 2020 julkaisemaa teosta: Siiri Enorannan romaani Kesämyrsky, Delia Owensin romaani Suon villi laulu, Jussi Seppäsen romaani Jussi Seppänen, Tuomas Kyrön romaani Kirjoituskonevaras sekä Marika Lehdon ja Hannes Hyvösen teos Häkissä – Hannes Hyvösen tarina. Kuvataiteen valinnaisen 3-kurssin ryhmä perehtyi opettajansa Teea Brunilan johdolla. teosten kansiin visuaalisen vaikuttavuuden analyysitehtävän näkökulmasta. Marjo Haapatien äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisen 4-kurssin…

Read More Read More

Kerttulin lukiolaiset vapaaehtoistyössä Operaatio Ruokakassissa ja Vaateapu Karderoopissa

Kerttulin lukiolaiset vapaaehtoistyössä Operaatio Ruokakassissa ja Vaateapu Karderoopissa

Lukion työelämäkumppanit  –hanke käynnistyi syksyllä 2020 Kerttulin lukiossa varsin reippaasti. Olimme keväällä kartoittaneet Turun seudun vapaaehtoistyötoimijoita, mutta koronarajoitusten takia kaikki vierailut, muun muassa Vaateapu Karderoopiin ja Kerttulin vanhainkotiin peruuntuivat. Heti syyslukukauden alussa aloimme viritellä uudella innolla aikaisempia projektejamme. Tämän lisäksi halusimme miettiä myös varasuunnitelmia, jos aikaisemmat yhteistyötahot eivät olisi pystyneet olemaan enää mukana. Saimmekin nopeasti yhteyden uuteen kontaktiin, Operaatio Ruokakassiin, jossa yhteystyökumppanimme Tarja Toivola toivotti meidät tervetulleeksi sähköpostiviestissään. ”Olette lämpimästi tervetulleita ja opiskelijat pääsevät osaltaan tärkeäksi lenkiksi ruoka-aputyöhön, jotta elintarvikkeet…

Read More Read More

Energiakurssilla perehdyttiin energiamuotoihin ja kiertotalouteen

Energiakurssilla perehdyttiin energiamuotoihin ja kiertotalouteen

Tsykin maantiedettä ja fysiikkaa integroivalla energiakurssilla perehdyttiin monipuolisesti energia-alaan. Kurssi koostui sekä luokkatyöskentelystä että vierailuista ja yhteistyöstä korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Opiskelijat perehtyivät kurssin aikana monipuolisesti erilaisiin energiamuotoihin sekä näiden fysikaalisiin ja maantieteellisiin perusteisiin. Tämä toteutettiin vertaisarvioitavana ryhmätyönä. Ryhmätöissä käsiteltiin mm. fossiilisia polttoaineita, ydinvoimaa, bioenergiaa, tuulivoimaa ja geoenergiaa. Keskeinen osa kurssia oli yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Kiertotalouteen tutustuimme yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa. Vierailimme Topinojan jätekeskuksessa, jossa tutuimme jätekeskuksen toimintaan, energia-asioihin ja kierrätykseen. Tämän jälkeen jatkoimme aiheeseen syventymistä luokassa. Kurssin…

Read More Read More