Vaasassa kehitettiin työelämälähtöisempää lukiokoulutusta koko koulun voimin

Vaasassa kehitettiin työelämälähtöisempää lukiokoulutusta koko koulun voimin

Vaasan lyseon lukiossa jatkettiin LukioTEKO-hankkeessa aloitettua Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää oppilaitoksen työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi. Tavoitteena on ollut verkostoitua yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja luoda oppiaineen kursseihin integroitavia työ- ja elinkeinoelämälähtöisiä käytäntöjä sekä päivittää työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategia ja vuosikello.

Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut tehdä lukiokoulutuksesta työelämälähtöisempää ja tuoda työelämän ilmiöt osaksi lukiokursseja. Näin on avattu näkymiä Vaasan alueen elinkeinoelämän työtehtäviin ja työpaikkoihin. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on avannut näkymiä koulutuspolkuihin, joita pitkin näihin työtehtäviin pääsee. Luotu malli mahdollistaa kehittämistyön, jossa aineenopettajilla on ollut mahdollisuus rajata ja oman aineen näkökulmasta kehittää omaa oppiaineen sisältöjä ja luoda verkostoja oman oppiaineen tarpeisiin, mutta myös oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön yritysten ja korkeakoulujen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen ensimmäisessä vaiheessa sovittiin eri aineryhmiä edustavien kehittäjäopettajien kanssa hankkeen toteutuksesta ja verkostoiduttiin laajasti Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n ja Vaasan yliopiston sekä yritysten kanssa. Kehittäjäopettajien kanssa suunniteltiin myös Vaasan lyseon lukiossa toteutettu aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivää, joka pidettiin 25.4.2019 opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen teemapäivän yhteydessä.

Kehitämispäivän päätteeksi aineenopettajat kokoontuivat kehittäjäopettajien johdolla workshopeihin kokoamaan yhteen uudet verkostot ja kehittämisideat. Workshopissa tehtävänä oli kehittää ja suunnitella omaan oppiaineeseen yhdelle kurssille yhteistoimintaa yrityksen ja korkeakoulujen kanssa 2-3 oppitunnin kokonaisuus.

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen toisessa vaiheessa aineenopettajat tekivät yritysvierailuja, joiden aikana suunniteltiin ja sovittiin yhteistyöstä yritysten kanssa. Aineenopettajien yritysvierailujen toteuttamiseen oli varattu 2 tuntia yhteissuunnitteluaikaa. Kehittäjäopettajat huolehtivat aineenopettajien yritysvierailujen ja uusien kokonaisuuksien suunnittelusta yhdessä oman aineryhmän ja yritysten ja korkeakoulujen sekä sidosryhmien kanssa jollain opetuksessa olevalla kurssilla myöhemmin lukuvuoden aikana.

Aineenopettajien kehittämishankkeen päätteeksi pidettiin alueellinen työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivä 19.5.2021. Siinä kehittäjäopettajat esittelivät hankkeen aikana kehitettyjä keskeisiä uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä. Lisäksi seminaarissa esiteltiin hankkeen aikana päivitetty työelämästrategia ja vuosikello. Mukana seminaarissa oli myös opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia, joiden kanssa hankkeessa on tehty yhteistyötä. He toivat omat tervehdyksensä ja kommentoivat tehtyä ja toteutettua.

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategiassa on määritelty työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Vuosikelloon on kirjattu toistuvat olemassa olevat ja hankkeen aikana kehitetyt uudet käytännöt. Lisäksi staregiassa ja vuosikellossa määritellään myös tehtävät ja roolit sekä vastuualueet.

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategialla ja vuosikellolla halutaan integroida työelämä- ja yrittäjyyskasvatus sekä korkeakouluyhteistyö osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria. Näin samalla juurrutetaan työelämähankkeiden aikana luodut käytännöt osaksi koulun toimintakulttuuria, mutta myös mahdollistetaan kehittämistyön jatkuminen.

Tutustu Vaasan lyseon lukion Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön strategiaan sekä vuosikelloon tästä: Vaasan lyseon lukion työelämä- ja korkeakouluyhteistyön strategia

Lue myös

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke starttasi Vaasassa kokonaisella kehittämispäivällä

Työelämäyhteistyötä Mainostoimisto C2 Advertising Oy:n kanssa äidinkielen kurssilla Vaasan lyseon lukiossa

Vaasan lyseon lukiossa toteutettiin kiertotalousoppitunti ruotsin kurssilla

Comments are closed.