Teknologiaa tehtiin tutuksi yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa Vaasan lyseon lukiossa

Teknologiaa tehtiin tutuksi yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa Vaasan lyseon lukiossa

Vaasan lyseon lukiossa on tehty teknologiaa tutuksi kehittämällä eri aineiden yhteyteen yhteistyössä yritysten ja Vaasan yliopiston kanssa uudenlaisia työelämälähtöisiä käytäntöjä, jotka avaavat teknologian merkitystä ja kannustavat opiskelemaan tietotekniikkaa ja ohjelmointia, mutta myös fysiikkaa ja pitkää matematiikkaa. Ohjelmoinnin ja yrittäjyyskasvatuksen kursseille on luotu uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä sidosryhmien kanssa. Tärkeä oivallus on se, että teknologiaa voidaan tuoda esille integroituna lukiokursseihin ja esimerkiksi yrittäjyyskasvatukseen.

Ohjelmoinnin peruskurssilta (ATK03) tehtiin vierailu Wärtsilän Experience Centerisiin Runsoriin 2.10.2019. Vierailu piti sisällään Wärtsilän yritysesittelyn ja työntekijöiden uratarinoita sekä tutustumisen Experience Centerin toimintaan. Vierailu toteutettiin Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelman kautta.

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita osallistui Nasan International Space Apps Challenge -hachatoniin Vaasassa 18.—20.10.2019 Muotoilukeskus MUOVAssa, joka on Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin ja Vaasan yliopiston yhteinen yrityshautomo West Coast Startup.

Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opintokokonaisuuden Yrittäjyyskasvatuksen perusteet (YRK01) kurssin yrittäjyyskasvatuksen leiri on kehitetty uusiksi Vaasan yliopiston Kvarken Space -hankkeen kanssa yhteistyössä. Kvarken Space –hankkeen kanssa on suunniteltu ja toteutettu Startup Space –leiri 7—8.9.2020. Teknologian ja teknologisen osaamisen ja soveltamisen merkitys nousi hyvin esille yrittäjyyskasvatuksen Startup Space-leirillä, jossa tutustuttiin liiketoimintasuunnittelun lisäksi digitalisaatioon ja satelliittitiedon hyödyntämiseen avaruus- ja kiertotalouden liiketoimintasuunnittelussa.

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita osallistui myös EqualiTech-seminaariin 24.2.2021. Tapahtuma esitteli teknologia-alan työtehtäviä ja pyrki innostamaan etenkin tyttöjä teknologia-alalle. EqualiTech-tapahtuma oli ainutlaatuinen ja osallistumiskokemus vahvisti, että tämän tyyppisiin tapahtumiin kannattaa osallistua. Ne kiinnostavat opiskelijoita ja innostavat omalla tavallaan teknologian pariin. Mukanaolo tapahtuman suunnittelussa mahdollisti sen sisältöön vaikuttamisen.

Teknologiaa on pystytty hankkeen aikana nostamaan esille monella muullakin tavalla, kuten osana Vaasan ammattikorkeakoulujen ja Vaasan yliopiston sekä yritysten välistä yhteistyötä luotujen Mytech-vierailujen kautta.

Teknologia-avausten myötä teknologiala ja sen uudet virtaukset tulivat tutuksi opiskelijoille. Samalla Vaasan yliopiston tutkimus ja hankemaailma, mutta myös opiskelumahdollisuudet avautuivat opiskelijoille.

Tekniikan ammattikorkeakouluVISIT:llä keväällä Vaasan ammattikorkeakoulussa ja Wärtsilässä. Vierailulla syntyi idea toteuttaa Mytech-vierailut ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun fysiikan kurssin yhteyteen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Mika Jokiaho
Vaasan lyseon lukio

Lue myös

EqualiTech-tapahtuma herätti kiinnostusta teknologiaan Vaasan lyseon lukiossa

Vaasan lyseon lukiossa tutustuttiin avaruusdataan ja avaruustalouteen Startup Space -leirillä

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita NASA Space Apps Challenge -hackathonissa Muovalla

Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin Mytech-kierros ABB:lle ja Vaasan ammattikorkeakouluun fysiikan kurssille kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille

 

Comments are closed.