Työelämäyhteistyötä Mainostoimisto C2 Advertising Oy:n kanssa äidinkielen kurssilla Vaasan lyseon lukiossa

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Vaasan lyseon lukiossa. Olen samalla myös Lukion työelämäkumppanit -hankkeen kehittäjäopettaja. Näin ollen tarkoituksena oli luoda yhteistyömuotoja sellaisen yrityksen kanssa, joka vastaisi hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöjä. Yhteistyöyritykseksi valikoitui vaasalainen Mainostoimisto C2 Oy. Yritysyhteistyöprojekti toteutettiin äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla 2. Se on lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu kurssi. Yritysyhteistyö alkoi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien vierailulla mainostoimista C2 Oy:hyn. Se käynnistyi yrityksen keskeisten työntekijöiden ja tilojen esittelyllä. Sen jälkeen yrityksen johtaja esitteli meille työtapojaan, työntekijöiden taustoja ja … Jatka artikkelin Työelämäyhteistyötä Mainostoimisto C2 Advertising Oy:n kanssa äidinkielen kurssilla Vaasan lyseon lukiossa lukemista