Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke starttasi Vaasassa kokonaisella kehittämispäivällä

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke starttasi Vaasassa kokonaisella kehittämispäivällä

Vaasan lyseon lukiossa vietettiin 25.4.2019 koko päivän Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivää. Päivää valmisteltiin yhdessä kehittäjäopettajien kanssa ja sen toteuttamiseen varattiin kuusi tuntia yhteissuunnitteluaikaa. Kehittämispäivänä opiskelijoilla oli omaa ohjelmaa, kun he osallistuivat työelämä ja jatko-opintoja avaavaan FutureFun-teemapäivään.

Päivä aloitettiin yhteisellä kehittämisstartilla, jossa rehtori Jaakko Perttu ja Lukion työelämäkumppanit hankkeen koordinaattori Mika Jokiaho toivottivat aineenopettajat tervetulleeksi työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivään. Rehtori Jaakko Perttu puhui omassa osuudessaan hankkeen merkityksestä Vaasan lyseon lukiolle. Mika Jokiaho muistutti päivän tarkoituksesta kehittää omiin oppiaineisiin uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen piti lyhyen alustuksen siitä, mitä tapahtuu kun työelämä digitalisoituu ja mitä ohjelmistoalalla silloin tapahtuu. Samalla hän pohti, minkälaisia työelämä- ja yrittäjyystaitoja lukion tulisi opettaa opiskelijoille. Esitys kirvoitti mukavasti keskustelua, jossa nousi toisaalta esille lukion perustehtävä tarjota perusosaaminen lukiolaisille, että heillä on valmiudet selviytyä työelämän muutoksista. Toisaalta nousi esille ajatus, että on erityisen tärkeää avata myös opiskelijoille näitä mahdollisuuksia, mitä ympäröivä elinkeinoelämä tarjoaa. Tärkeä myös kertoa, että monilla tulevaisuuden avainaloilla on pula työvoimasta.

Kehittämispäivän aloituksessa Vaasan yliopiston Digital Economy -alustan johtaja Heidi Kuusniemi esitteli omassa alustuksessaan Vaasan yliopiston ja sen uuden organisaatiorakenteen sekä erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Vaasan yliopistossa on neljä akateemista yksikköä, jotka ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen. Tutkimuspanostukset suunnataan kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta. Nämä alustat ovat Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin. Alustat pohjautuvat verkostomaiseen toimintaan. Ne ovat avoimia tutkimuslaitoksille, yrityksille, muille yliopistoille ja korkeakoululuille, yliopistokeskuksille ja myös julkiselle sektorille.

YES Pohjanmaan aluepäällikkö Inger Aaltonen kertoi omassa alustuksessaan yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksen uusista toimintamalleista ja jakoi uusia materiaaleja aineenopettajille. Erityisesti Kiertotalouspelin kääntäminen ruotsin kielelle innosti ruotsin aineenopettajia.

Lopuksi Vaasan Lukion työelämäkumppanit hankkeen koordinaattori Mika Jokiaho esitteli vielä lyhyesti hankkeen tavoitteet ja antoi ohjeita päivään. Maarit Vilenius kertoi Vaasan ammattikoreakoulun kanssa tehdystä yhteistyössä ja luodusta erillisvalintaväylästä ja ammattikorkeakouluvierailuista sekä kurkistuskursseista. Johannes Hurtig kertoi taas Shanghaihin Kiinaan suuntautuvasta energialeirikoulusta. Karoliina Saharinen kertoi Lukion työelämäkumppanit -luentosarjasta, jonka luennoille aineenopettajilla on myös mahdollisuus osallistua ja tuoda opetusryhmiään.

Tämän jälkeen aineenopettajat ja yliopiston sekä yritysten edustajan siirtyivät nauttimaan Lukion työelämäkumppanit -brunssia. Samalla oli mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia ja verkostoitua ja luoda pohjaa yhteistyön tekemiselle. Brunssin jälkeen aineenopettajat osallistuivat opiskelijoiden FutureFUN-teemapäivän ohjelmaan ja luennoille sekä työpajoihin, joissa esiteltiin eri alojen työtehtäviä. FutureFun-päivän työpajoissa aineenopettajilla oli niin ikään mahdollisuus verkostoitua ja hakea ideoita ja lähtökohtia omiin kehittämiskohteisiinsa.

Päivän päätteeksi aineenopettajat kokoontuivat kehittäjäopettajien johdolla workshopeihin kokoamaan yhteen uudet verkostot ja kehittämisideat. Workshopissa tehtävänä oli kehittää ja suunnitella omaan oppiaineeseen yhdelle kurssille yhteistoimintaa yrityksen ja korkeakoulujen kanssa 2-3 oppitunnin kokonaisuus. Kehittämisidea voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri aineiden kanssa.

Kehittämishankkeen tavoitteena on tehdä lukiokoulutuksesta työelämälähtöisempää ja tuoda työelämän ilmiöt osaksi lukiokursseja. Näin avataan näkymiä Vaasan alueen elinkeinoelämän työtehtäviin ja työpaikkoihin. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa avaa taas näkymiä koulutuspolkuihin, joita pitkin näihin työtehtäviin pääsee. Lukion työelämäkumppanit -hanke mahdollistaa kehittämistyön, johon osallistuu koko lukion opettajakunta. Aineenopettajilla on mahdollisuus rajata ja oman aineen näkökulmasta kehittää omaa oppiaineen sisältöjä ja luoda verkostoja omiin tarpeisiin.

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke jatkuu ensi syyslukukaudella, kun opettajat jalkautuvat yritykseen aineenopettajien yritysvierailuille. Silloin on tarkoitus suunnitella yhdessä yritysten kanssa ideoiden käytännön toteutusta. Uudet työelämälähtöiset yhteiset projektit yritysten kanssa toteutetaan osana eri oppiaineiden kursseja viimeistään keväällä 2020. Työn esitellään Lukion työelämäkumppanit -hankkeen päätösseminaarissa syksyllä 2020. Kehittäjäopettaja huolehtii verkostoitumisesta yrityksen kanssa ja sopii aikatauluista sekä johtaa suunnittelutyötä. Lisäksi hän huolehtii suunnitelman täytäntöönpanosta ja mallintamisesta. Aineryhmän muut opettajat osallistuvat ys-ajalla suunnitteluun.

Kehittämispäivän henki oli positiivinen ja siellä korostui yhteistyön mahdollisuudet ja halu tehdä yhteistyötä. Päivän päätteeksi eri oppiaineisiin oli hahmoteltu monta mielenkiintoista ideaa erilaisista yritys- ja korkeakouluyhteistyökuvioista.

Teksti ja kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.