Kehittäjäopettajan fiiliksiä työelämäkasvatuksen integroimisesta kansainvälisyys- ja globaalikasvatukseen Vaasassa

Kehittäjäopettajan fiiliksiä työelämäkasvatuksen integroimisesta kansainvälisyys- ja globaalikasvatukseen Vaasassa

Olen Vaasan lyseon lukion uskonnon, psykologian ja filosofian opettaja ja mukana tässä työelämäkumppanit-hankkeessa yhdessä aineryhmääni kuuluvien opettajien kanssa. Olemme hankeaikana järjestäneet kestävän kehityksen teemaan liittyen monenlaista työelämä- ja yritys- sekä korkeakouluyhteistyötä hankkeen aikana, kuten esimerkiksi työelämälähtöisen kansainvälisyyskasvatuksen luentosarjan ja kurssin ja sen osana paneelikeskustelun sekä elokuvafestivaalipäivän asiantuntijapuheenvuoroineen.

Kuluneen koronavuoden mittaan on ollut vireillä myös yhteistyökuvio Wasalinen kanssa. Vireillä on ollut ajatus kestävän kehityksen risteilyn toteuttamisesta Wasalinen uudella Aurora Botnia-laivalla, jolla on paljon uutta, ympäristöystävällistä Vaasan alueen yrityksissä kehitettyä tekniikkaa. Monet tapaamiset sovittiin, niitä siirrettiin ja lopulta peruttiin pahenevan koronatilanteen vuoksi. Saimme kuitenkin pidettyä palaverin Teamsissa, johon osallistui aineryhmämme sekä Wasalinen markkinointipäällikkö Catarina Fant.

Varsinainen risteilyn suunnittelu opiskelijoiden kanssa toteutettiin omalla FI02 etiikan kurssillani. Aihe oli tuntisuunnitelmissa osa ympäristöetiikan teemojen laajempaa käsittelyä. Opiskelijat kokoontuivat ideoimaan risteilyä Teams- ryhmissä ja palauttivat tuotoksensa Power point-dioina. Olosuhteista johtuen varsinaiseen käytännön toimintaan ei tänä vuonna päästy, mutta jo suunnittelukin mielestäni lisäsi ainerajoja ylittävää yhteistyötä ja toi työelämälähtöisen näkökulman ympäristöfilosofian rinnalle.

Paneeli ja elokuvafestivaali mukaan lukien hankkeen parissa tehty työ on luonut toimivia kontakteja myös Vaasan kaupungin ja Vaasan alueen yritysten sekä Vaasan yliopiston suuntaan. Suunnitelmat ja toteutuneet käytännöt jäävät odottelemaan normaaliin paluuta.

Karoliina Saharinen

Vaasan lyseon lukio

Comments are closed.