Kansanväliysyys- ja globaalikasvatusta kehittämässä yhteistyössä yritysten, työelämän ja korkeakoulujen kanssa Vaasassa

Kansanväliysyys- ja globaalikasvatusta kehittämässä yhteistyössä yritysten, työelämän ja korkeakoulujen kanssa Vaasassa

Vaasan lyseon lukion kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kurssien ja teemapäivien yhteyteen on kehitetty uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. Työelämä- ja yrittäjyyskasvatus yhdistyvät uusissa käytännöissä kansainvälisyys- ja globaalikasvatukseen. Samalla on pystytty tuomaan esille uusia teknologia-aloja, kuten digitalisaation ja paikkatietojärjestelmien ja avaruusdatan merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Myös kiertotalouteen liittyvät toimintamallit ja kestävä talous ovat olleet tarkastelun kohteena. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen käytännöt ovat täydentäneet työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen, mutta myös teknologia näkökulmassa.

Aktiivinen maailmankansalainen –kurssilla (KAK01) on toteutettu yhteistyössä Vaasan kaupungin kulttuuritoimen, Vaasan yliopiston Kvarken Space –hankkeen, Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n tekniikan alan, Eetti ry:n ja Vaasa Visit Oy:n kanssa Kestävän kehityksen -elokuvafestivaali maailman tiedepäivänä 10.11.2020. Elokuvafestivaalissa kurssin opiskelijat toimivat Teamsissa toteutetun elokuvafestivaalin juontajina ja haastattelivat etävieraita. Lisäksi opiskelijat toimivat aktiivisesti sometiimissä, jonka tehtävänä oli ottaa kuvia ja tehdä somepostauksia elokuvafestivaalin aikana. Elokuvafestivaalin teemoihin liittyi hachaton haasteita, joita opiskelijat ratkoivat katsoessaan elokuvia. Ratkaisut kirjattiin kaikkien näkyville Padlet-seinälle.

Maailmanpolitiikan arkipäivää -kurssilla (HI11) vieraili etänä Vaasan yliopiston InnoLabin tutkimusavustaja Iida Laurila 16.12.2020 kertomassa oman urapolkunsa siitä, miten on päätynyt Turun yliopistosta töihin Vaasan yliopiston Innolabiin.

Suomalainen yhteiskunta (YH01) kurssilla pilotoitiin Viestintä ja kehitys säätiö ry:n Olen eurooppalainen -hankkeessa kehitetty Mun huominen, meidän tulevaisuutemme -työpaja lukiolaisille ja toimittajille 18.1.–19.1.2021. Lisälksi Viestintä ja kehitys säätiö ry:n kanssa on pilotoitu heidän Olen eurooppalainen –hankkeessa suunnittelema Viesti ja vaikuta -videotyöpajakurssi 24.2.–14.5.2021.

Aktiivinen maailmankansalainen –kurssilla (KAK01) on suunniteltu ja toteutettu Asiaa Afrikasta –paneelikeskustelu 26.4.2021. Paneelikeskustelun tavoitteena oli avata perinteisen kehitysyhteistyön tekemisen näkökulman rinnalle myös uudenlaisia näkökulmia.

Aktiivinen maailmankansalainen –kurssilla (KAK01) on suunniteltu 21.4.2021 ja toteutettu 6.5.2021 yhteistyössä Osuuskunta ura- ja ajatushoutomo 3E:n kanssa Merenkurkun maailmanperintökohteeseen suuntautuva luontoretki, jossa tutustutaan alueen ainutlaatuiseen luonnonperintökohteeseen kestävällä tavalla.

Kehittämistyön seurauksena työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen ja samalla myös kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen yhteistyöverkosto laajeni yhteistyön myötä. Uutta tässä se, että pystytään työelämäverkostoa hyödyntämään myös kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksessa. Kestävän kehityksen teemat ja kansainvälisyys ovat monella tavalla keskeisiä ja tärkeitä korkeakouluissa, yrityksissä sekä kansalaisjärjestöissä.

Teksti ja kuvat: Mika Jokiaho

Lue myös

Kehittäjäopettajan fiiliksiä työelämäkasvatuksen integroimisesta kansainvälisyys- ja globaalikasvatukseen Vaasassa

Luontoretkellä Merenkurkun maailmanperintökohteessa Osuuskunta ura- ja ajatushautomo 3E:n kanssa

Vaasassa järjestettiin Asiaa Afrikasta -etäpaneelikeskustelu

VIKES:n Mun huominen, meidän tulevaisuus -työpajaa pilotoimassa Vaasan lyseon lukiossa

Etävieraita Vaasan yliopiston InnoLabista Maailmanpolitiikan arkipäivää -kurssilla Vaasassa

Globaalikasvatusta ja työelämäkasvatusta Kestävän kehityksen elokuvafestivaaleilla Vaasan lyseon lukiossa

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa -kurssi

Vaasassa lukiolaiset mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ilmastokonferenssia Vaasan yliopistossa

Lukiolaiset mukana YLE Tieteen I love muovi -kampanjan videon teossa Vaasassa

Comments are closed.