Työelämäyhteistyön kokeiluja PS2-kurssille

Työelämäyhteistyön kokeiluja PS2-kurssille

Lukion työelämäkumppanit –hanke on edennyt Porin kaupungin lukioiden osalta mukavasti kuluneen lukuvuoden aikana, vaikka blogin puolella on ollut hieman hiljaista! Hankkeessa on ollut mukana neljä kehittäjäopettajaa, jotka ovat suunnitelleet työelämäkokeiluja pääsääntöisesti oman oppiaineensa opetukseen. Koordinaattori on tehnyt muutamia lyhyitä kokeiluja muiden aineiden opettajien kanssa. Hankkeen puitteissa tehdyt toimenpiteet ovat olleet yksittäisiä kokeiluja, sekä kokeilujen ideoimista ja kehittämistä. Tavoitteena on ollut sekä opiskelijoiden, että opettajien työelämätietouden lisääminen monipuolisten työelämän edustajien välittämän ajankohtaisen tiedon avulla. Nyt kuluvan kevään aikana tavoitteeksi onkin otettu tehtyjen kokeilujen kuvaaminen, sekä käytäntöjen levittäminen niin Porin lukioiden sisällä, lukioiden välillä kuin myös muille hanketoimijoille, ja tämän blogin välityksellä kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Työelämävierailuja jatkettiin yhteistyössä hankkeen ”ulkopuolisten” opettajien kanssa. Koordinaattori oli apuna ideoinnissa ja järjestelyissä. Lyhyiden kokeilujen tarkoituksena oli löytää uusia työelämäkontakteja, ja kokeilla sekä innostaa mahdollisimman laajaa opettajajoukkoa mukaan työelämäyhteistyön tekemiseen eri oppiaineissa.

Koordinaattori ideoi syksyllä yhdessä Porin Lyseon lukion psykologian ja uskonnon opettaja Katariina Sjögrenin kanssa työelämävierailut PS2- kurssin yhteyteen. Psykologian Kehittyvä ihminen –kurssilla opiskellaan ihmisen psykologista kehitystä, ja kurssin opettajan toiveesta opiskelijoille järjestettiin vierailumahdollisuudet päiväkotiin, sekä vanhainkotiin. Opiskelijat kävivät kurssin aikana päiväkoti Lounatuulessa, sekä Ruskatalojen palveluyhdistyksen palvelukodissa.

 

 

 

 

 

 

Ruskatalojen palvelukotiyhdistys

 

Päiväkotivierailulla opiskelijat pääsivät syventämään oppimaansa lapsen psykologisesta kehityksestä, sekä tutustumaan päiväkotiin työympäristönä sekä varhaiskasvatuksen opettajan työhön. Vierailu oli mielenkiintoinen, ja ihastusta herätti erityisesti uusi päiväkotirakennus monipuolisine tiloineen. Moni intoutui muistelemaan omia päiväkotiaikojaan, ja muistelemaan erilaisia leikkimahdollisuuksia uuden rakennuksen käytävää maalattujen hyppyruudukoiden, ja vesileikkihuoneen ansiosta!

 

Jussi Pöllänen

koordinaattori

Comments are closed.