Lukiolaiset toimivat AMK-oppilaiden ohjauksessa ja toteuttivat toimintatuokion esikoululaisille

Lukiolaiset toimivat AMK-oppilaiden ohjauksessa ja toteuttivat toimintatuokion esikoululaisille

Ohjatun toimintatuokion tavoitteena oli saada lukiolaiset kiinnostumaan tekniikan alasta ja mahdollisista tekniikan opinnoista. Toimintatuokion aikana pyrittiin herättämään lukiolaisten ja esikoululaisten kiinnostus tekniikkaan erilaisten tehtävien, leikkien ja pelien avulla. Toimintatuokion jälkeen haastatelluiden lukiolaisten kiinnostus Turun ammattikorkeakoulua kohtaan tulevana opiskelupaikkana kasvoi merkittävästi. Ennen pajatyöskentelyä lukiolaisten kiinnostus oli lähes olematonta. Yrityselämän yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä tuokion toteutukseen ja tavoitteisiin. IndustrySimistä todettiin: ”Ainutlaatuista, että tällaista järjestetään. Jos kukaan lukiolaisista tai lapsista sai pienenkään kipinän tekniikan alalle, olemme onnistuneet hyvin.”

Esikoululaiset simulaatiopelin pauloissa
Kuva: Salminen Seppo

Tekniikkaa esikoululaisille -projektipajassa AMK-opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä lukiolaisten kanssa tekniikkaan liittyvän ohjatun toimintatuokion Kaskenmäen päivähoitoyksikön esikoululaisille. AMK-opiskelijat suunnittelivat itse toimintatuokion sisällön sekä hankkivat yhteistyökumppaniksi tekniikan alan yrityksiä. Projektipaja koostui monialaisesta opiskelijaryhmästä, jossa opeteltiin projektityöskentelyä käytännössä. Jokainen ryhmä sai oman projektiaiheensa, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta opiskelijat vastasivat. Pajatyöskentelyssä opetusmenetelmänä hyödynnettiin innovaatiopedagogiikkaa, jossa tarkoituksena on oppia toisilta ja toisten kanssa. Pajan toimintaa ohjaavat opiskelijoiden luovuus ja kriittinen ajattelu. Lisäksi pajassa toimiminen kehittää opiskelijoiden tiimityöskentelyä, verkostoitumista ja aloitekykyä.

Toimeksiantajana projektipajassa toimi Lukion työelämäkumppanit –hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä lukioiden opettajien, korkeakoulujen sekä yritysten kanssa uusia työelämälähtöisiä opetuksen malleja, kursseja, projekteja ja oppimisympäristöjä sekä kokeilla niitä käytännössä. Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja pajan yhtenä tavoitteena oli tarkastella toimintamallia, jossa lukiolaiset otetaan kohderyhmänä mukaan toteuttamaan toimintaa toissijaiselle kohderyhmälle.

Toimintatuokion toteutuksen suunnittelu alkoi heti toimeksiannon selkiydyttyä. Paja suunnitteli toimintatuokion toteutettavaksi Turun AMK:n koneteknologiakeskuksella (#tehdas). #Tehtaan tiloista löytyi erinomaisia mahdollisuuksia tuokion toteuttamiseen mm. 3D-tulostimia, robotteja, VR -laseja sekä paljon muuta tekniikkaan liittyvää laitteistoa. Pajalaiset lisäsivät päivän ohjelmaan Lego- ja mBot-robotit.

Luostarivuoren Lyseon oppilaat otettiin mukaan pajan toimintaan varhaisessa vaiheessa. Pajalaiset kävivät kertomassa lukiolaisille pääpiirteittäin projektin aiheen ja tavoitteet, sekä lukiolaisten roolin projektissa. Lukiolaisista valittiin yksi vapaaehtoinen yhteyshenkilöksi, joka toimii yhdessä pajapäällikkö Sepon kanssa linkkinä pajalaisten ja lukioryhmän välillä.

Paja kontaktoi useita tekniikan alan yrityksiä ja sai mukaan yhteistyöyrityksiksi toimintatuokioon mukaan Pikkulin ja IndustrySimin. Pikkuli on suomalainen lasten animaatio, joka kertoo pienestä linnunpoikasesta nimeltä Pikkuli. Sarja perustuu Metsämarja Aittokosken kirjaan Lennä Pikkuli, Lennä! Pikkuli on tullut tutuksi lapsille mm. ohjelmista Pikku kakkonen ja BUU-klubben. Pikkuli seikkailee myös interaktiivisissa peleissä ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Paja toteutti rastin esikoululaisille pelien parissa.

Pikkulia pelattiin suurelta näytöltä.
Kuva: Santa Matias

IndustrySim on vielä kehitysvaiheessa oleva valmistavaan teollisuuteen pohjautuva simulaatiopeli. Pelissä rakennetaan, johdetaan ja pyöritetään tehdasympäristöä. Todenmukaiset tapahtumat ja pelattavuus antavat pelaajalle mahdollisuuden oppia ja kokea hauskanpidon lomassa. Virtuaalinen pelialusta sallii pelissä tapahtuvien skenaarioiden testaamisen, luomisen ja käyttämisen myös opetukselliseen tarkoitukseen.

Lukiolaiset valmistelivat toimintatuokiota osaltaan tutustumalla ja ohjelmoimalla mBot-robotteja. Roboteille ohjelmoitiin yksinkertaiset nuolinäppäimillä liikuteltavat ohjauskomennot. Roboteille oli mahdollista tehdä myös vaativampaa ohjelmointia, mutta paja pyrki pitämään toiminnot helppoina, jotta ne ovat helppoa omaksua lyhyellä opastuksella toimintatuokiossa.

Robottirata oli esikoululaisten suosikki.
Kuva: Salminen Seppo

Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja pajan yhtenä tavoitteena oli tarkastella toimintamallia, jossa lukiolaiset otetaan kohderyhmänä mukaan toteuttamaan toimintaa toissijaiselle kohderyhmälle, tässä tapauksessa esikoululaisille. Projektipajan päällikkö Seppo Salminen toteaa, että lukiolaisille olisi hyvin voinut antaa enemmän vastuuta ja sitouttaa heidät myös päivän suunnitteluun. Salmisen mielestä on tärkeää näyttää lukiolaisille mitä ammattikorkeakouluissa ihan oikeasti tehdään. Se onnistuu hänen mielestään kätevästi ottamalla lukiolaiset mukaan eri projekteihin. Salminen uskoo myös, että AMK:n käytännönläheisyys voisi lisätä lukiolaisten halukkuutta hakea ammattikorkeakouluun yliopiston sijaan

Pajalaisten mieleen jäivät lukiolaisten ja esikoululaisten aito kiinnostus ja kysymykset teollisuusrobotteja ja -laitteita kohtaan. Tulevaisuus näyttää, löytyykö juuri tästä porukasta tulevia insinöörejä tai tekniikkaguruja.

Anna Hallvar

***Kirjoituksen taustatietona on hyödynnetty projektipajan kirjoittamaa blogitekstiä.

Comments are closed.