Musiikin lähettiläät Kerttulin lukiossa

Musiikin lähettiläät Kerttulin lukiossa

Kerttulin lukio on osallistunut työelämän yhteistyöhankkeeseen musiikin osalta viemällä musiikkia talon ulkopuolelle vanhusten palvelutaloihin. Toinen projekti joka koulullamme on musiikin saralla ollut käynnissä, on liittynyt Turun konservatorion kanssa tehtyyn yhteistyöhön, jonka puitteissa konservatorion opiskelijoita on osallistunut apuopettajan roolissa lukion musiikintunneille. Avaan molempia projekteja tarkemmin tässä kirjoituksessa. Turun kaupungin Kerttulin vanhainkoti sekä Parkinmäen palvelutalo toimivat kanssamme hienossa yhteistyössä ideoidessamme opiskelijoiden kanssa yhteistä musiikillista kohtaamista vanhusten kanssa. Opiskelijat suunnittelivat kokonaisuuden, joka toimisi muistisairaiden vanhusten päivän piristyksenä. Pieni, mutta sitäkin innostuneempi porukka Kerttulin lukiolaisia kävi konsertoimassa molemmissa vanhustentaloissa, joissa vastaanotto oli arvatenkin vähintään innostunut.
Yritysyhteistyöhön lähtiessäni asetin projektin tavoitteiksi toisaalta pyrkiä lisäämään musiikin keinoin tapahtuvaa niin välitöntä kuin pidemmänkin aikajänteen hyvinvointia lukiolaistemme keskuudessa ja toisaalta luoda lukiolaisille syvempää ymmärrystä taiteiden läsnäolosta ja merkityksestä yhteiskunnassamme. Musiikilliset kohtaamiset lukiolaisten ja vanhusten kesken olivat niin nuorten, vanhusten kuin palvelutalojen henkilökunnankin mielestä päivän paras hetki, joka kantoi vielä pitkälle seuraaviin päiviin. Monella vanhuksella nousivat kyyneleet silmiin nuorten musiikkiesitysten aikana, eivätkä he olisi päästäneet heitä lähtemään lainkaan pois. He vannottivat nuoria palaamaan pian. Myös nuoret itse kokivat musiikilliset kohtaamiset merkityksellisinä ja tunsivat tekevänsä tärkeää työtä. Nuoria ilahdutti eritoten se, miten heille pieni teko on vanhuksen koko viikon kohokohta.
Mikä muu voisi olla olennaisempaa kuin vastavuoroinen hyvinvoinnin jakaminen? 
Toinen työelämän yhteistyöhankkeeseen liittyvä musiikillinen projekti on Kerttulin lukiossa ollut Turun konservatorion opiskelijoiden kanssa tehty yhteistyö. Yhteistyössä oli kyse siitä, että konservatorion muusikko-opiskelijat, jotka vielä pohtivat lähtisivätkö jatkamaan opintojaan musiikkikasvatuksen puolelle, pääsivät kokeilemaan musiikinopettajan työtä käytännössä. Musiikinopettaja taas sai kovasti toivottuja apukäsiä luokkaan, jossa on usein reilusti yli 20 opiskelijaa. Yhteistyö hyödytti siis molempia osapuolia ja myös useat Kerttulin lukion opiskelijat kokivat konservatorion apuopettajat virkistävänä lisänä oppitunneille. Ainakin yksi konservatorion opiskelija oli myös saanut niin positiivista opetuskokemusta, että harkitsi vakavasti musiikin opettajan opintoja muusikon koulutuksensa jälkeen.Kaiken kaikkiaan musiikki tuntuu varsin kiitolliselta oppiaineelta tämän tyyppisen yhteistyön kehittelyyn, koska suurimmalle osalle meistä musiikilla on iso merkitys hyvinvoinnissamme ja elämässämme. Tuntuu helpolta löytää musiikillisesta yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja ja tällaiset vaihtokaupat, joista kaikki hyötyvät, ovat mielekkäitä projekteja molemmille osapuolille.

Tuovi Kattelus
Musiikin opettaja
Kerttulin lukio

Comments are closed.