Työelämäkokeiluja TE1 ja ENA16 –kursseille

Työelämäkokeiluja TE1 ja ENA16 –kursseille

Työelämäyhteistyön kokeilut jatkuivat myös muiden oppiaineiden parissa. Pakolliselle terveystiedon TE1- kurssille järjestettiin työelämävierailut Diakon Oy:lle maaliskuussa 2020. Terveystiedon kurssin sisältöihin liittyy ihmisen kokonaisvaltainen terveys, ja terveyden tukeminen. Diakonilla työskentelee monia terveydenhuollon ammattilaisia. Erityisesti liikunnan –ja terveystiedon opettaja Anne Variksen ajatuksen pohjalta hän halusi opiskelijoiden tutustuvan toimintaterapeutin työhön. Terveystiedon ryhmäläiset kävivät vierailuilla maaliskuun alkupuolella Diakonin Tiilimäen toimipisteessä Porissa, missä vierailijoille olikin varattu saliin kattavat tutustumismahdollisuudet erilaisiin apuvälineisiin. Toimintaterapeuttien toimenkuva on laaja, ja asiakkaiden kirjo on aina lapsista vanhuksiin. Lapsien kanssa työskentelemisessä hyödynnetään esimerkiksi erilaisia kommunikaation apuvälineitä (kuvakirjat), tai tasapainoa kehittäviä apuvälineitä. Vanhempien asiakkaiden kanssa puolestaan apuvälineitä ovat erilaiset liikkumisen apuvälineet, sekä käsien voimaa, nopeutta ja motorikkaa mittaavat erilaiset testit. Lukiolaiset pääsivätkin vierailulla testaamaan niin tavallisella, kuin sähköavusteisella pyörätuolilla liikkumista. Esimerkiksi erilaisista ovista liikkuminen pyörätuolilla vaatii harjoittelua! Vierailun aikana meidät vastaanottaneet toimintaterapeutit myös kertoivat työstään. Vierailun aikana opiskelijat saivat kattavan esittelyn ja kokemuksen toimintaterapeutin työstä, ja ihmisen hyvinvoinnin tukemisesta!

  

Erilaisia apuvälineitä

Porin Lyseon lukion englannin opettaja Henriikka Laiho ja koordinaattori Jussi kävivät valinnaisen EN16 –kurssin (Business English) ryhmän kanssa tutustumassa porilaiseen ohjelmistotaloon Elinariin. Heidän toiminta-alansa liittyy tekoälyavusteiseen sisällönhallintaan, missä tarkoitus on tekoälyn avulla hyödyntää asiakkaiden olemassaolevia datavarantoja liiketoiminnan kehittämiseksi. Pääsimme vielä ennen korona-viruksen aiheuttamia rajoituksia käymään fyysisesti Elinarin toimitiloissa Porin keskustassa. Meidät otti vastaan markkinointikoordinaattori Milka Peltomäki, ja lisäksi toimintaa oli esittelemässä Elinarin toimitusjohtaja Mikko Hörkkö.

IT-ala on tulevaisuuden ja jo nykyäänkin voimakkaassa kasvussa oleva ala, millä Elinar on toiminut yli 25 vuoden ajan, ja on kokoluokaltaan noin 30 henkilöä työllistävä yritys. Mielenkiintoisen vierailuista teki englannin kurssin suhteen se, että työkielenä Elinarissa käytetään englantia. Eli vierailulla opimme uutta Elinarin toimintaympäristöstä ja tekoälystä, sekä siitä millaista kielitaitoa työkielenään englantia käyttävässä organisaatiossa työskenteleminen vaatii! Lisäksi Milka kertoi opiskelijoille omasta mielenkiintoisesta urapolustaan, ja mitä reittiä pitkin hän oli päätynyt markkinointikoordinaattoriksi satakuntalaiseen yritykseen! Vierailulla puhuimme suomea, mutta esittelymateriaalit olivat luonnollisesti englanniksi!

 

Jussi Pöllänen

koordinaattori

 

 

Comments are closed.