Työelämätietoutta opiskelijoille työelämäpäivien muodossa

Työelämätietoutta opiskelijoille työelämäpäivien muodossa

Opiskelijoille järjestettiin Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa 4.12.2019 perinteinen työelämäpäivä. Päivän ohjelmassa oli kaikille yhteinen Lauri Järvilehdon pitämä asiantuntijapuheenvuoro, mitä oli kuulemassa lähes kaikki 1. ja 2. vuoden opiskelijat, eli yhteensä lähes 250 lukiolaista.  Puhujaksi valittiin Aalto –yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto. Puheenvuorossaan Järvilehto kertoi paitsi omasta työhistoriastaan, myös tulevaisuuden työelämän muutoksesta, sekä tulevaisuuden osaamistarpeista lukiolaisille. Tämän jälkeen päivän ohjelma jatkui paikallisten työelämän edustajien pitämillä puheenvuoroilla, joista opiskelijat valitsivat kaksi, mitä halusivat kuulla. Työelämän edustajia oli paikalla yhteensä yhdeksän, ja heitä kaikkia pyydettiin pitämään noin puolen tunnin mittainen puheenvuoro kahteen kertaan. Näin saimme opiskelijoille yhteensä 18 mahdollisuutta osallistua puheenvuoroihin!

 

Iltapäivän osuuteen työelämäpuheenvuoroja lupautui pitämään kattava edustus eri alojen ammattilaisia; Porin kaupungin HR-yksiköstä asiantuntija Juha Kalli, Nordea Satakunnan yrityspankin johtaja Janne Fält, projekti-insinööri  Joonas Tammela Boliden Harjavallasta, erityisopettaja Marko Lausniemi Sylvään koulusta Sastamalasta,  Porin taidemuseon johtaja Anni Venäläinen, Porin Kamarikuoron kuoronjohtaja Sanna Kuusisto, Pori offshore constructionsin toimitusjohtaja Manu Grönlund, Headai Oy:stä Communications Manager Eero Hammais sekä Elinar Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hörkkö.

 

Porin Lyseon lukiossa järjestettiin sisällöltään samankaltainen kesätyö- ja työelämäpäivä. Lyseon lukiossa pitkäkestoinen yhteistyö alumnien kanssa on perinteistä, ja kestänyt useita vuosia.  Lukuvuoden aikana joulukuulle ajoittuvassa vanhojen lyseolaisten päivässä näkökulmana on erilaisten opiskelualojen esitteleminen, mihin puhujiksi kutsutaan entisiä Lyseon lukion opiskelijoita kertomaan nykyisistä lukion jälkeisistä opinnoistaan! Keväälle ajoittuvassa kesätyö- ja työelämäpäivässä puolestaan jo työelämässä olevat alumnit tulevat puhumaan opiskelijoille omasta urapolustaan, sekä yleisesti työelämästä. Päivän ohjelmassa oli myös mahdollisten kesätyöpaikkojen – ja mahdollisuuksien esittelyä, sekä Ohjaamo Satakunnan toimesta esimerkiksi CV-klinikkaa ja työnhakuneuvontaa opiskelijoille. Päivän ohjelmaa laajennettiin myös Lauri Järvilehdon pitämällä asiantuntijaluennolla, mitä oli kuuntelemassa lähes 200 lukiolaista! Lauri Järvilehdon puheenvuoro oli sisällöltään vastaava, mitä Porin suomalaisen yhteislyseon lukion opiskelijoiden työelämäpäivässä, eli aiheina olivat tulevaisuuden osaaminen, ja osaamistarpeet sekä elinikäisen oppimisen näkökulma.

 

Työelämäpäivät ovat monessa lukiossa jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia, ja tapahtuma sekä puhujat saivat myös hyvää palautetta opiskelijoilta. Lukion työelämäyhteistyön muodoista työelämäpäivät soveltuvat hyvin olemassaolevien työelämäkontaktien ylläpitämiseen, sekä uusien kontaktien hankkimiseen! Keskelle työ- ja koulupäivää ajoittuvat puheenvuorot aiheuttavat välillä hankaluuksia puhujien aikatauluihin, sekä opiskelijoille päällekkäisyyksiä oppitunteihin, mutta järjestelyt ovat usein kuitenkin kaiken vaivan arvoisia! Erilaiset työelämäpuheenvuorot urapolkujen näkökulmasta, ja erilaisten alojen esittelyt ovat aina ajankohtaisia lukiolaisille, mistä myös opiskelijoilta on tullut positiivista palautetta sekä kiitosta! Opiskelijoiden lisäksi myös henkilökunta on kiitollinen kaikille puheenvuoroja pitämään suostuneille tahoille. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu myös tulevina lukuvuosina!

 

Jussi Pöllänen

koordinaattori

Comments are closed.