Kotouttaminen vaatii kykyä reagoida

Kotouttaminen vaatii kykyä reagoida

Kyky reagoida ja muuttaa kotouttamisen toimenpiteitä asettaa paineita viranomaisille, palveluntarjoajille ja kotouttamistyön parissa työskenteleville. Äkkinäiset ratkaisut ja heikosti suunnitellut pilotoinnit...

Työnopastuskoulutusta autotehtaalla

Työnopastuskoulutusta autotehtaalla

Valmet Motive Oy:n autotehdas on vuoden loppuun mennessä kasvamassa alle kahden tuhannen työntekijän yrityksestä 3 700 työntekijän työyhteisöksi. Työntekijämäärän huima...

Teknologia-alat vetävät opiskelijoita

Meriklusterin ja muun vientiteollisuuden näkyvä nousu erityisesti Turun seudulla näkyy myös nuorten opiskeluvalinnoissa. Varsinais-Suomessa esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan toisen asteen...

Diginääri kokoaa opettajat yhteen

Diginääri kokoaa opettajat yhteen

Diginä duunissa -hankkeessa järjestetään vuoden 2017 aikana diginääreiksi nimittyjä kevyitä ja lyhyitä webinaareja. Ensimmäinen Diginääri järjestettiin 14.3. ja aiheena oli...

Tekniikan ja liikenteen alan Rekrymessut olivat menestys!

Tekniikan ja liikenteen alan Rekrymessut olivat menestys!

Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalossa järjestettiin to 9.3. tekniikan ja liikenteen alojen rekrytointimessut yli 40 yrityksen ja tuhannen opiskelijan voimin. Lähtölaukauksena...

Palaute lataa odotuksia avoimille opinnoille

Palaute lataa odotuksia avoimille opinnoille

AAVA-hankkeessa kehitettävää avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjotinta on syksyn 2016 aikana esitelty opintoja tarjoavien organisaatioiden opiskelijoille ja henkilöstölle sekä useiden sidosryhmien...

AAVAn tarjonta kiinnostaa työelämää ja kohderyhmää

AAVA -hankkeessa kehitettävä avoin koulutustarjonta kiinnostaa sekä hankkeen kohderyhmänä olevia nuoria ja aikuisia että työelämän edustajia. Yli puolet kohderyhmän kyselyyn vastanneista on...

Turulla vetovastuu valtakunnallisessa hankkeessa – Lukiot lähemmäs työelämää

Turulla vetovastuu valtakunnallisessa hankkeessa – Lukiot lähemmäs työelämää

Turun, Kaarinan, Vaasan ja Tampereen lukioissa lähdetään tänä syksynä ideoimaan aiempaa työelämälähtöisempiä lukiokursseja ja oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa....

Valmasta työelämään -sivusto on avattu

Valmasta työelämään -sivusto on avattu

Valmasta työelämään ja oppisopimuskoulutukseen -sivuille on koottu parhaat toimintamallit VALMA-opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemiseen. Käytännössä hyviksi havaitut toimintamallit on kerätty koko...

Mestariohjaaja – itsearviointitestit työpaikkaohjaajille, opettajille ja opiskelijoille

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on laadukasta kun opiskelija, ohjaaja ja opettaja puhaltavat yhteen hiileen ja heidän keskinäinen vuorovaikutuksensa toimii. Hyvän lopputuloksen...

1 2 3 4 5 6