Turulla vetovastuu valtakunnallisessa hankkeessa – Lukiot lähemmäs työelämää

Off

LukioTEKO_logo-04Turun, Kaarinan, Vaasan ja Tampereen lukioissa lähdetään tänä syksynä ideoimaan aiempaa työelämälähtöisempiä lukiokursseja ja oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

– Opettajille on annettu yhdessä opiskelijoiden kanssa vapaat kädet ideoida kurssien sisältöjä ja toteutustapoja. Ainoa reunaehto on, että ne lisäävät lukiolaisten ja heidän opettajiensa tietoa jatko-opintojen ja työelämän vaatimuksista, kuvailee projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimialalta.

Työelämän lisäksi Turun seudulla kehittämistyössä ovat mukana myös Turun yliopisto ja Turun Ammattikorkeakoulu. Korkeakouluissa työn alla on uudenlaisten lukion teemakurssien kehittäminen yhteistyössä lukio-opettajien kanssa.

– Teemakurssien avulla opiskelijat voivat osoittaa kykynsä ja motivaationsa opiskella korkeakoulussa. Ne tarjoavat myös entistä joustavampia polkuja jatko-opintoihin, Kilpinen kertoo.

Työelämälähtöisempää lukiokoulutusta kehitetään LukioTEKO – Lukion työelämäyhteistyön kehittäminen -hankkeessa, jossa ovat mukana Turun, Tampereen, Vaasan ja Kaarinan kaupunkien lukiokoulutukset, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanketta hallinnoi Turun kaupungin sivistystoimiala ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja: www.koulutustakuu.fi/lukioteko
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen
(p. 050 428 3154 tai etunimi.sukunimi@turku.fi)