Valmasta työelämään -sivusto on avattu

Off

kurkkaaValmasta työelämään ja oppisopimuskoulutukseen -sivuille on koottu parhaat toimintamallit VALMA-opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemiseen. Käytännössä hyviksi havaitut toimintamallit on kerätty koko Suomen laajuudelta VALMA-opettajilta, opinto-ohjaajilta sekä oppisopimustoimijoilta.

Materiaali on tarkoitettu opettajien, opinto-ohjaajien, oppisopimustoimijoiden sekä työelämän käytännön työhön edistämään VALMAn opiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä ammatillisen toisen asteen koulutukseen tai oppisopimuksen kautta työelämään. Kaikki toimintamallit sekä niihin liittyvät tukimateriaalit ovatn saatavissa valmastatyöelämään -sivuilta.

Parhaat käytännön vinkit ja valmiit materiaalit helpottavat VALMA-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä toimivien yrityksien, opettajien, oppisopimustoimijoiden ja muiden sidosryhmien yhteistyötä. Tavoitteena on että materiaalit tukevat näitä toimijoita työssään ja levittävät parhaimmat käytänteet edelleen.

Valmasta työelämään ja oppisopimuskoulutukseen -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.